Siirry sivun sisältöön

Kasvun seulonta

Kasvuseulonnan tarkoituksena on tunnistaa ne lapset, joilla voi olla jokin kasvuun vaikuttava sairaus. Poikkeava seulontatulos ei kuitenkaan ole automaattisesti merkki sairaudesta.

Seulonnan avulla arvioidaan jatkotutkimusten tarvetta. Seulonnassa normaaliksi tulkittu kasvukäyrä ei toisaalta poissulje kasvusairautta.

Poikkeavan kasvun seulonta on verrattavissa laboratoriotutkimusten viitearvoihin, jotka on määritetty terveestä väestöstä käyttäen 95 prosentin tarkkuutta. Toisin sanoen 5 prosenttia terveistä henkilöistä jää edelleen viitearvojen ulkopuolelle.

Seulonta on aina tasapainoilua hyötyjen ja haittojen välillä, ja on pohdittava, kuinka paljon terveitä lapsia voidaan ohjata jatkotutkimuksiin ja aiheuttaa tarpeetonta huolta perheille, jotta tunnistetaan mahdollisimman monta sairasta lasta.

Huomattava pituusero kasvukäyrän keskiarvoon, vanhempien pituuksista laskettuun odotuspituuteen tai aiempaan kasvuun voi olla merkki sairaudesta. Pituuden seulasäännöt on laadittu niin, että noin 0,5 prosenttia terveistä lapsista seuloutuu tarkempaan arvioon. Vaikka valtaosa seulaan jäävistä lapsista on täysin terveitä, etenkin lyhytkasvuiset lapset, joiden kasvu taittaa koko ajan alaspäin, on perusteltua tutkia tarkemmin.

Lasten poikkeavan painon seulonta on selvästi vaikeampaa kuin pituuden, koska painon normaalia kehitystä on lähes mahdoton määrittää. Painon seulonta perustuu kuitenkin samaan periaatteeseen kuin pituudenkin. Reilu poikkeama terveiden lasten kasvusta on terveyden kannalta merkityksellistä. Seuloja rikkova poikkeama ylöspäin merkitsee yleensä ylimääräisen rasvan kertymistä elimistöön. Alaspäin suuntautuva käyrä voi taas olla ensimmäinen merkki aliravitsemuksesta tai sairaudesta.

Painoindeksi (BMI) vaihtelee normaalipainoisillakin lapsilla paljon. Tämän vuoksi sitä ei voi suoraan käyttää lasten painon seulonnassa. Painoa täytyykin arvioida joko kasvukäyrällä tai laskemalla aikuisiän BMI:tä vastaava lukema (ISO-BMI) erillisellä laskurilla. Tällöin voidaan käyttää aikuisiän rajoja ylipainolle (>25 kg/m2), lihavuudelle (>30 kg/m2) tai alipainon eri asteille (16 ja 17 kg/m2) myös lapsilla.

Huomattava päänympäryksen ero kasvukäyrän keskiarvosta tai aiemmasta kasvusta voi olla merkki jostakin sairaudesta. Pään kasvun seulasäännöt on laadittu niin, että noin 0,5 prosenttia terveistä lapsista seuloutuu tarkempaan arvioon. Vaikka valtaosa myös näistä lapsista ovat täysin terveitä, etenkin suuripäiset lapset, joiden pään kasvu on koko ajan kiihtyvää, on perusteltua arvioida ja tutkia tarkemmin.

Päivitetty 31.1.2023