Painonnousua aiheuttavat sairaudet lapsilla

Painonnousua aiheuttavat sairaudet ovat erittäin harvinaisia lapsilla.

Pituuskasvun kiihtyminen on tavallista painonnousun yhteydessä, mutta kasvun hidastuminen samanaikaisen painonnousun kanssa voi olla merkki mahdollisesta sairaudesta. Muita sairauteen viittaavia oireita tai löydöksiä ovat voimakas painonnousu jo varhaislapsuudessa, neurologisen kehityksen viive tai jotkin muut oireyhtymään viittaavat piirteet.

Tavallisin painonnousua aiheuttava sairaus on kilpirauhasen vajaatoiminta, jonka jäljille voidaan päästä samanaikaisen pituuskasvun hidastuminen avulla.

Kortisolihormonin ylimäärä (Cushingin oireyhtymä) johtaa myös voimakkaaseen painonnousuun yhdessä pituuskasvun hidastumisen kanssa, mutta se on erittäin harvinainen sairaus lapsilla.

Painonnousu voi olla yhtenä oireena harvinaisissa oireyhtymissä kuten Prader-Willin tai Bardet-Biedelin oireyhtymässä. Oireyhtymiin liittyy voimakas painonnousu jo varhaislapsuudessa, mutta näihin oireyhtymiin liittyy myös muita selviä oireita.

Varhaislapsuuden vaikea ylipaino ilman muita oireita voi olla merkki harvinaisesta yhden geenivirheen aiheuttamasta perinnöllisestä lihavuudesta. Tällöin toisella vanhemmalla on ollut lapsuudessaan samalainen kasvutapa tai perheen lapset poikkeavat kasvunsa suhteen voimakkaasti toisistaan. Valtaosaan yhden geenin aiheuttamasta lihavuudesta liittyy kuitenkin myös muita löydöksiä ja oireita, jotka voidaan helposti selvittää tavallisilla lääkärintutkimuksilla. Tämän vuoksi geenitutkimusten tekeminen pelkän vaikean lihavuuden takia ei yleensä ole mielekästä.

 

Kyllä

Päivitetty  10.2.2023