Siirry sivun sisältöön

Lapsen astmahoidon seuranta

Astmaa sairastavan lapsen seurantaväli terveydenhuollossa vaihtelee lapsen iän ja astman vaikeusasteen mukaan. Yleensä seurantakäyntejä on kolmen, kuuden tai kahdentoista kuukauden välein.

Ympärivuotista lääkitystä tarvitsevat lapset käyvät yleensä seurannassa erikoislääkärin vastaanotolla. Jaksoittaista kausilääkitystä käyttävät lapset hoidetaan yleensä omalla terveysasemalla.

Pitkäaikaishoitoa saavan lapsen seurannassa on tärkeä saada luotettava kuva lapsen voinnista ja kasvusta. Vastaanotolla arvioidaan inhalaatiohoidon toteutumista, oireenmukaisen avaavan lääkkeen tarvetta, vointia rasitustilanteissa, infektioherkkyyttä sekä mahdollisia yöoireita ja allergiaoireita.

Isommilla lapsilla keuhkojen toiminta mitataan säännöllisin väliajoin. Rasituksensieto, lapsen iänmukaiset aktiviteetit ja niissä mahdollisesti esille tuleva oireilu kuvaavat käytännössä parhaiten astmatasapainoa. Lääkityksen lopettamista suunnitellaan asteittain, ja samalla seurataan oireita ja keuhkojen toimintaa.

Päivitetty 27.3.2020