Siirry sivun sisältöön

Lapsiperheen elintapamuutos ja mallioppiminen

Lapset oppivat omien kokemusten ja mallioppimisen kautta, tarkkailemalla ja jäljittelemällä läheisten ihmisten toimintaa. Vanhemmat ovat siten merkittävä roolimalli muuan muassa syömisessä, liikkumisessa ja nukkumisessa.

Vanhempien olisi hyvä itse toimia niin kuin he haluaisivat lastensa toimivan. Hyvää esimerkkiä voi näyttää myös omilla asenteillaan ja tavalla, miten puhuu toisista ihmisistä.

Lapsen elintapojen muuttaminen on aina vanhempien vastuulla. Lapsen kypsyysaste ja tietotaso eivät yksinkertaisesti riitä selviämään elintapojen muutoksesta itsekseen. Lapsen voi ottaa mukaan muutosten suunnitteluun ja toteutukseen. Lapsi voi olla hyvin innoissaan uusista tehtävistä perheen arjessa.

Hyvä alku on kiinnittää huomiota ensin omiin ruokatottumuksiin, syömisen säännöllisyyteen, monipuolisuuteen ja kohtuullisuuteen. Pohtikaa, millaisen mallin annatte, ja siirtyykö toimintatapanne huomaamatta myös lapselle.

Ääneen sanotut asiat vaikuttavat lapseen

Mallina toimimisen lisäksi aikuisen tehtäviä ovat päivä- ja ateriarytmin ylläpitäminen sekä ruoan valinta. Vanhemmat vastaavat siitä, mitä kaupasta ostetaan ja mitä syödään eri aterioilla. Lasten tehtävä on oppia syömään ruokaa, jota myös aikuiset syövät ja lisäksi oppia syömään ruokaa tarvitsemansa määrän kasvaakseen, jaksaakseen ja pysyäkseen terveenä.

Kun lapsi kasvaa, hänelle opetetaan vähitellen ruoan valinnan, valmistamisen ja ateriasuunnittelun taitoja eli itsestä huolehtimisen taitoja. Opetettavia asioita ovat kyky pitää yllä tasaista ateriarytmiä kiireisinäkin päivinä ja taito suunnitella, ostaa ja valmistaa monipuolisia aterioita.

Esimerkki vanhemman mallista

Isä oli hampurilaispaikassa lasten kanssa käydessään ottanut itselleen kolmella peräkkäisellä kerralla salaattiaterian. Neljännellä kerralla myös lapset olivat halunneet ottaa salaatin. Isä ei ollut millään tavalla kehottanut tähän tai tehnyt numeroa omasta syömisestään. Hän oli ollut vain mallina.

Päivitetty 10.2.2023