Siirry sivun sisältöön

Kuntoutusohjaaja tai vauvaperhetyöntekijä keskosperheen tukena

Joissakin sairaaloissa keskosperheen tukena voi olla kuntoutusohjaaja tai vauvaperhetyöntekijä, joka auttaa perhettä arkeen sopeutumisessa vauvan kotiuduttua.

Kuntoutusohjaaja tai vauvaperhetyöntekijä tukee pikkukeskosen perhettä kotihoidon ensimmäisinä kuukausina yhteistyössä neuvolan kanssa. Lastenneuvolan terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla pikkukeskonen saattaa olla suhteellisen harvinainen, mutta erityishuomiota vaativa vauva.

Koska keskosen ravitsemukseen, käsittelyyn ja hoitoon liittyy joitakin erityispiirteitä, on toivottavaa, että perhe antaa luvan kuntoutusohjaajan tai vauvaperhetyöntekijän ja terveydenhoitajan keskinäiselle yhteydenpidolle työnjaon sopimiseksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi. Näin muun muassa painokontrollit voidaan limittää ja siten maksimoida resurssit. Epäselvissä tai huolta aiheuttavissa tilanteissa terveydenhoitaja voi soittaa kuntoutusohjaajalle, vauvaperhetyöntekijälle tai kehitysseurantapoliklinikan sairaanhoitajalle.

Kuntoutusohjaaja tai vauvaperhetyöntekijä

  • Luo perheelle turvallisen siirtymisen erikoissairaanhoidosta neuvolapalveluiden piiriin kotikäynnein ja puhelinohjauksella.

  • Vähentää vanhempien turvattomuuden tunnetta ja lisää heidän itseluottamustaan matalan kynnyksen tavoitettavuuden avulla.

  • Antaa tarvittaessa tukea neuvolan terveydenhoitajalle tiedottaen lapsen hoidon ja seurannan erityistarpeista.

  • Täydentää ja kertaa kotikäynneillä sairaalasta saatuja ohjeita yksilöllisesti perheen ja keskoslapsen tarpeiden mukaan.

Jos lapsi kotiutuu hengityksen apuvälineen kanssa, kuntoutusohjaaja voi ohjata hengitystukilaitteen käytön. Hengitystukihoidon toteutumista seurataan kotikäynneillä.

Päivitetty 5.1.2023