Siirry sivun sisältöön

Lapsen ja nuoren epilepsian itsehoito

Epilepsiaa sairastava voi vaikuttaa vointiinsa osin itse omalla toiminnallaan.

Epilepsian harmillisin piirre on kohtausten ennalta-arvaamattomuus. Yleensä kohtaukset ilmaantuvat yllättäen. Joillakin lapsilla kohtaukset esiintyvät herkästi tiettyyn vuorokauden aikaan ja joillakin lapsilla on tunnistettavissa kohtauksille altistavia tekijöitä. Kohtauksia ei pystytä kokonaan estämään, mutta on muutamia asioita, joilla voi itse koittaa vähentää alttiutta kohtauksille.

Epilepsiaa sairastavan on tärkeää huolehtia riittävästä levosta ja unesta, sillä väsymys voi herkistää epilepsiakohtauksille.

Jotta epilepsialääkkeet vaikuttavat halutusti, ne tulee ottaa säännöllisesti. Parin tunnin muutoksesta lääkkeenottoajassa esimerkiksi arkipäivien ja viikonloppujen välillä ei kuitenkaan ole haittaa.

Joillakin epilepsiaa sairastavilla on myös muita kohtauksille altistavia tekijöitä, kuten vilkkuvalot. Suurella osalla epilepsiaa sairastavista ne eivät kuitenkaan vaikuta mitenkään.

On tärkeää, että epilepsiasta huolimatta pyritään elämään mahdollisimman tavallista elämää ja että kohtausten pelko ei johda ylisuojeluun tai turhiin rajoituksiin.

Päivitetty 3.11.2022