Lapsen ja nuoren epilepsiadiagnoosin asettaminen

Epilepsiatutkimuksissa lääkäri saa tärkeää tietoa, kun vanhempi kuvailee lapsen saamaa kohtausta. Kaikille potilaille tehdään EEG-tutkimus ja usein myös pään magneettikuvaus.

​Kohtauksen tyyppi kertoo, onko kyseessä epilepsia, ja mikäli on, millainen epilepsia. Esimerkiksi vanhempien ottama video kohtauksesta on usein todella arvokas kohtausten luonteen selvittämisessä.

Kaikille lapsille, joilla epäillään epilepsiaa, tehdään EEG- eli aivosähkökäyrätutkimus ja useimmiten myös aivojen MRI-tutkimus eli magneettikuvaus. Molempien tutkimusten löydökset voivat olla normaalit, vaikka lapsella olisi epilepsia. Toisaalta poikkeavatkaan löydökset EEG:ssä tai magneettikuvassa eivät aina tarkoita, että lapsella on epilepsia.

Epilepsian taustasyyn selvittämiseksi voidaan ottaa myös joitain laboratoriokokeita. Joskus kohtausten luonteen selvittäminen vaatii pidemmän EEG-tutkimuksen, johon on yhdistetty videointi. Tällöin puhutaan video-EEG-tutkimuksesta.

Tutkimustulosten, mahdollisen vanhempien kuvaaman kohtausvideon ja oirekuvan perusteella lääkäri voi asettaa epilepsiadiagnoosin ja aloittaa tarvittavan lääkityksen.

 

Kyllä

Päivitetty  3.11.2022