Siirry sivun sisältöön

Fysioterapeutti antaa ohjeita liikkumiseen lapsen ja nuoren syöpähoitojen aikana

Syöpään sairastuneen lapsen tai nuoren on suositeltavaa jatkaa liikkumista oman jaksamisen mukaan, sillä liikunnalla on monia hyötyjä.

Liikunta auttaa hoidoista toipumisessa ja lisää terveyttä. Kevyen liikunnan on todettu auttavan parhaiten syöpäpotilaiden tuntemaan uupumukseen. Liikkuminen vähentää myös syöpähoitojen haittavaikutuksia. Edellä mainittujen hyötyjen lisäksi liikunta parantaa kuntoa, jaksamista ja elämänlaatua, ja sillä on näin suuri merkitys lapsen tai nuoren minäkuvaan ja itsetuntoon.

Lapset ja nuoret tarvitsevat tukea liikunnan aloittamiseen tai jatkamiseen sekä liikuntaan motivoitumiseen. Leikin kautta lasta voi kannustaa liikkumiseen jo hoitojen aikana. Sairaalassa leikit ja toiminnot ohjautuvat herkästi sänkyyn, mutta lapsen leikkiessä lattialla vartalon ja raajojen lihakset saavat enemmän harjoitusta.

Kun lapsi tai nuori on hoidossa osastolla, häntä kannustetaan omatoimisuuteen. Lasta tai nuorta autetaan tarvittaessa nousemaan vuoteesta ja kävelemään itse aina kun se on mahdollista, vaikkapa vain pesulle ja vessaan. Etenkin nuorille tarjotaan liikuntavälineitä- ja pelejä huoneeseen.

Osa lapsista tarvitsee erityistä kuntoutusta, jossa fysioterapeutti arvioi motorisia taitoja, lihaskuntoa ja aerobista kuntoa, laatii yksilöllisen kuntoutusohjelman sekä järjestää tarvittaessa jatkofysioterapiaa ja apuvälineitä.

Päivitetty 4.3.2022