Siirry sivun sisältöön

5. Miten glukoositasoa seurataan ja mitkä ovat glukoositavoitteet?

Glukoositasoa seurataan verensokeria mittaamalla tai glukoosisensorilla.

Tämä sivu on osa päiväkodeille ja kouluille suunnattua diabeteksen hoito-opasta. Oppaan tarkoituksena on tukea henkilökuntaa lapsen diabeteksen hoidossa päiväkoti- ja koulupäivän aikana.

Verensokeria seurataan lapsilla nykyisin ihon alle asetetulla sensorilla, joka mittaa kudosnesteen glukoositasoa. Tämä vähentää sormenpäästä otettavan verinäytteen tarvetta. Kudosnesteen sokeritasoa kutsutaan glukoositasoksi.

Lapsen glukoositaso tarkistetaan aina ennen ruokailua. Glukoositason tulisi tällöin olla 4–6 mmol/l, jonka mukaan insuliini annostellaan.

Tavoitteena on, että kaksi tuntia ruokailun jälkeen glukoositaso olisi alle 10 mmol/l.

Vanhempien kanssa sovitaan, miten toimitaan, jos glukoositaso on tavoitetason ulkopuolella.

Glukoosiarvoista 70 % tulisi vuorokauden aikana olla 3,9–10 mmol/l.

  • Matalan glukoositason raja on 3,9 mmol/l

  • Korkean glukoositason raja on 10 mmol/l

Päivitetty 19.10.2021