Siirry sivun sisältöön

CP-vamman toiminnallinen luokittelu

CP-vammat voidaan luokitella karkeasti vaikeusasteen mukaan lieviin, keskivaikeisiin ja erittäin vaikeisiin oireistoihin.

CP-vamman lievässä muodossa lapsi liikkuu ilman liikkumisen apuvälinettä, mutta esimerkiksi tasapainovaikeudet tulevat esiin liikkuessa epätasaisessa maastossa. Keskivaikeassa muodossa lapsi tarvitsee liikkumisen apuvälineen ja henkilökohtaista avustamista arjen eri tilanteissa. Vaikeassa muodossa lapsi tarvitsee avustamista lähes kaikissa päivittäisissä toiminnoissa.

CP-vammaisen liikuntavamman vaikeusasteen määrittelyssä käytetään Gross Motor Function Classification Scale (GMFCS) -luokitusta, joka kuvaa karkeamotorista toimintaa eli liikkumista. Luokituksessa käytetään tasoja 1–5.

CP-vammaisen liikuntavamman vaikeusaste (GMFCS)

Itsenäinen kävely ilman rajoitteita. Vaikeuksia vain taitoa vaativissa karkeamotorisissa tehtävissä.

Itsenäinen kävely ilman apuvälineitä (usein ortoosin eli kehon liikkumista tukevan ja helpottavan apuvälineen tarve), jonkin verran vaikeuksia kodin ulkopuolella liikkumisessa, esimerkiksi portaissa.

Itsenäinen kävely apuvälineiden (esimerkiksi dallari, rollaattorin tyyppinen apuväline, jota vedetään perässä) avulla. Merkittäviä vaikeuksia kodin ulkopuolella liikkumisessa (usein pyörätuoli ulkotiloissa käytössä).

Itsenäinen liikkuminen rajoittunut, pystyy käyttämään sähkökäyttöistä liikkumisen apuvälinettä tai manuaalista pyörätuolia, ei pysty liikkumaan pystyasennossa edes apuvälineiden avulla.

Itsenäinen liikkuminen erittäin vaikeaa, myös sähkökäyttöisten liikkumisen apuvälineiden käyttömahdollisuudet rajoittuneet (vain rajatussa tilassa).

Päivitetty 16.2.2023