Siirry sivun sisältöön

6.1 Millaisia ovat korkean glukoositason oireet?

Korkea glukoositaso voi johtua monesta syystä. Jokainen lapsi reagoi yksilöllisesti korkeisiin glukoosiarvoihin.

Tämä sivu on osa päiväkodeille ja kouluille suunnattua diabeteksen hoito-opasta. Oppaan tarkoituksena on tukea henkilökuntaa lapsen diabeteksen hoidossa päiväkoti- ja koulupäivän aikana.

Jos lapsi käyttäytyy poikkeavasti tai hänellä on korkean tai matalan glukoositason oireita tulee glukoositaso aina tarkistaa. Korkea glukoositaso korjataan vanhempien antamien kirjallisten ohjeiden mukaisesti, pääsääntöisesti aterian yhteydessä. Ajoittain korjaustarvetta voi olla muulloinkin. Pumppuhoidossa korjaus tehdään annosoppaan avulla.

Korkean glukoositason oireita voivat olla

 • väsymys

 • janon tunne

 • suun kuivuminen

 • virtsaamistarpeen lisääntyminen

 • tajunnantason aleneminen, reagointikyky heikkenee

 • pahoinvointi.

Korkean glukoositason syitä voivat olla

 • Liian pieni ateriainsuliiniannos edellisen ruokailun yhteydessä (hiilihydraattimäärä arvioitu väärin)

 • Ateriainsuliini on unohtunut edellisen ruokailun yhteydessä

 • Infektiot, sairaus (glukoositaso nousee, kun elimistö puolustautuu taudinaiheuttajaa vastaan)

 • Jännitys, stressi nostavat glukoositasoa

 • Insuliinipumpun mahdollinen kanyyliongelma.

Päivitetty 19.10.2021