Siirry sivun sisältöön

Varotoimet ja eristys lapsen ja nuoren suojana syöpähoitojen aikana

Eristys suojaa lasta ja nuorta silloin, kun vastustuskyky on madaltunut syöpähoitojen takia. Erityisen tärkeää on, että läheiset ja ystävät ovat tapaamisissa terveitä.

Koska syöpää sairastavilla lapsilla ja nuorilla on suurentunut infektioriski, vieraluja ja liikkumista kodin ulkopuolella paikoissa, joissa on ulkopuolisia ihmisiä, tulee rajoittaa erityisesti silloin, kun lapsi tai nuori saa erityisen intensiivistä solunsalpaajahoitoa. Suojauksen tarkoitus on minimoida riskejä ja välttää sairastumista tarttuviin tauteihin, jotka saattaisivat viivästyttää suunnitellun hoidon etenemistä.

Julkiset paikat ja julkiset kulkuvälineet eivät ole sallittuja intensiivihoidon (iv-sytostaatit) aikana. Infektioriskin vuoksi ei siis ole turvallista kulkea esimerkiksi bussilla, junalla tai metrolla tai käydä kauppakeskuksissa, elokuvateattereissa tai ravintoloissa. Pienet ulkoilmatapahtumat ja normaali ulkoilu ovat sallittuja. Kuljetus sairaalan ja kodin välillä tapahtuu omalla autolla tai taksilla.

Syöpään sairastunut lapsi tai nuori ei saa hoitojen alkuvaiheessa käydä koulussa tai päivähoidossa. Lupa palata kouluun tai päivähoitoon tulee aina saada hoitavalta lääkäriltä. Paluu päivähoitoon syöpähoidon aikana on mahdollista vain harvoin.

Rajoituksista huolimatta olisi hyvä pyrkiä elämään mahdollisimman normaalia ja tasapainoista elämää. Tuttu arki rajoituksineenkin luo turvallisuutta muuttuneessa tilanteessa.

Vaikka lapsella tai nuorella on syöpä, hänellä on edelleen samat tarpeet ja halut tehdä asioita kuin ikätovereilla. Kavereita voi tavata sisällä tai ulkona, mutta mielellään vain muutamia kerrallaan. Kavereiden tulee kuitenkin olla aina ehdottomasti terveitä. Muita vierailuja ja juhlia kannattaa miettiä veriarvojen perusteella yhdessä hoitavan lääkärin kanssa. Sisätiloissa kannattaa välttää suuria ihmisjoukkoja, sillä sisätilassa infektiot leviävät herkemmin.

Perheen ja kavereiden kanssa voi ulkoilla kuten ennenkin. Jos lapsi liikkuu konttaamalla, hänen ei pidä antaa kontata yleisten tilojen lattioilla. Hiekkalaatikolla lapsi saa leikkiä, kunhan ei maistele hiekkaa.

Kodin siivouksessa ei tarvitse käyttää erityisiä desinfektioaineita, vaan tavanomainen puhtaus riittää. Käsihygieniaan tulee kiinnittää erityistä huomiota: huolellisella saippuapesulla pärjää hyvin.

Lapsen tai nuoren syöpäsairaus ei yleensä aiheuta erikoisjärjestelyjä sisarusten koulunkäyntiin tai hoitopaikassa olemiseen, mutta kyseisiin paikkoihin on hyvä kertoa perheen muuttuneesta tilanteesta.

Sairaalassa lasta tai nuorta suojataan infektioilta etenkin, jos hänen neutrofiiliarvonsa ovat matalat.

Käsihygienian merkitys korostuu sairaalassa ollessa, koska sen avulla ehkäistään infektioiden leviäminen osaston sisällä ja potilaiden välillä.

Jos vanhemmilla ei ole infektiotauteja, he saavat olla lapsensa luona yleensä ympäri vuorokauden ilman rajoituksia. Sisarusten vierailut osastolla ovat mahdollisia vain harvoissa poikkeustapauksissa, ja muidenkin vieraiden käynneistä tulee aina sopia erillisesti hoitohenkilökunnan ja lääkärin kanssa.

Infektioita voidaan ehkäistä sairaalassa huolehtimalla hyvin perushoidosta sekä henkilökohtaisesta hygieniasta. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota suun ja ihon puhtauteen.

Solunsalpaajahoidon takia suun limakalvot menevät herkästi rikki ja saattavat olla hyvinkin kipeät. Tällöin suuhun tulee helposti tulehduksia, jotka voivat levitä muualle elimistöön.

Päivittäiset pesut ja suihkussa käynnit kuuluvat normaaliin sairaalan päiväohjelmaan. Lisäksi on huolehdittava ihon kunnosta muun muassa rasvaamalla iho pesujen jälkeen. Rikkoutunut ja huonosti hoidettu epäpuhdas iho on aina reittinä ylimääräisille tulehduksille.

Mikäli lapsella tai nuorella on sairaalahoidon aikana jokin tarttuva tauti, hänet eristetään muista potilaista, jotta tauti ei pääsisi leviämään.

Tarttuvasta taudista riippuen on olemassa erilaisia suojautumiseen liittyviä ohjeita. Sairaalan henkilökunta huolehtii tarvittavasta opastuksesta ja informoinnista.

Päivitetty 26.10.2022