Siirry sivun sisältöön

Keskoslapsen vanhempien psyykkinen hyvinvointi

Lapsen syntyminen ennenaikaisesti on aina odottamaton tapahtuma.

Vanhempien kokema kriisi lapsen ennenaikaisesta syntymästä vaikuttaa usein vanhemman ja vauvan välisen suhteen luomiseen. Suhteen rakentumista pyritään tukemaan alusta alkaen. Kuitenkin huoli lapsen selviämisestä ja sairauksista kuormittaa useimpia keskoslasten vanhempia.

Neuvolassa, poliklinikkakäynneillä, kuntoutusohjaajan tai vauvaperhetyöntekijän kotikäynneillä voidaan käydä terapeuttista keskustelua vanhempien kokemuksista, hälventää pelkoja ja luoda uskoa pärjäävyyteen vanhempana.

Vauvan kotiutuessa sairaalahoidosta ja vauva-arjen tasaantuessa vanhemmat voivat alkaa miettiä alkuvaiheeseen liittyviä pelkoja ja ahdistavia kokemuksia. Tarvittaessa vanhemmat ohjataan lastenpsykiatrisen tiimin hoitoon, mikäli kontakti ei ole alkanut jo sairaalahoidon aikana.

Tilannetta arvioidaan yhdessä lastenpsykiatrian työntekijöiden kanssa, ja perheen on mahdollista saada apua asioiden käsittelyyn. Kypsymättömyydestä johtuen lapsi voi tarvita enemmän tukea kyetäkseen hyvään vuorovaikutukseen. Vanhemmat saavat neuvoja lapsen erityispiirteisiin ja tarpeisiin tutustumiseen.

Jos vanhemman jaksaminen on äärirajoilla, on tärkeää, että hän saa viiveettä keskusteluapua ja tukea. Lastenpsykiatriseen työryhmään saa yhteyden lastenosaston sairaanhoitajan, kuntoutusohjaajan tai kehitysseurantapoliklinikoiden kautta. Vauvaa hoitava lääkäri tekee vanhemmalle lähetteen.

Lastenpsykiatrinen työryhmä

  • Tukee perheen henkistä sopeutumista keskosvauvan syntymän liittyviin haasteisiin ja auttaa etsimään ratkaisuja vauvan tarpeet huomioiden.

  • Tutustuu vauvaan vanhempien rinnalla ja ohjaa vanhempia vauvan viestien tulkitsemisessa.

  • Tukee vanhempien omaa tapaa hoitaa vauvaa tämän tarpeiden mukaisesti.

  • Tukee vauvan ja vanhempien vuorovaikutusta arjen toimissa erityisesti leikillisyyttä ja mielihyvän hetkiä korostaen.

  • Huomioi vanhemman omaan hyvinvointiin liittyviä asioita.

  • Pohtii vanhempien huoliin liittyviä kysymyksiä yhdessä vanhempien kanssa ja tarvittaessa ohjaa jatkohoitoon.

  • Tekee yhteistyötä tarvittaessa perheen muun verkoston kanssa ja arvioi mahdollista jatkotyöskentelyn tarvetta.

Vertaistuki

Joillakin vastasyntyneiden tai lastenosastoilla on vertaistukiryhmiä, esimerkiksi vanhempainryhmiä ja kotiutusinfoja. Lisätietoja kannattaa kysyä henkilökunnalta.

Keskosperheelle tärkeänä vertaistuen antajana toimii esimerkiksi Kevyt keskosvanhempien yhdistys. Kevyt tarjoaa keskosperheille vertaistukea ja tuottaa tietoa keskosuudesta. Kevyen jäseneksi voi liittyä kuka vain mistä päin Suomea tahansa. Keskosperheiden vertaistuesta löydät lisää Kevyt-yhdistyksen sivuilta.

Päivitetty 5.1.2023