Siirry sivun sisältöön

Lapsen ja nuoren syöpähoitojen aikaiset sairaalakäynnit

Lapsen ja nuoren syöpähoito muodostuu intensiivisistä hoitojaksoista sekä jaksoista, joiden aikana sairaalassa käydään tutkimusten, toimenpiteiden ja vastaanottokäyntien vuoksi.

Syöpädiagnoosin jälkeen hoito alkaa välittömästi sairaalassa. Alkuvaiheessa tarvitaan usein osastohoitoa jopa kuukausien ajan. Hoito-ohjelmat muodostuvat sairaalajaksoista sekä kotijaksoista. Alkuvaiheen jälkeen hoitoa jatketaan kotona hoito-ohjelman suunnitelman mukaisesti.

Kotijakson aikana on sairaalakäyntejä, jotka eivät vaadi yöpymistä. Tämän kaltaisia käyntejä ovat esimerkiksi verinäytteiden otto, katetrin huuhtelu, lääke- ja veritiputukset sekä erilaiset tutkimukset.

Hoitojaksot ja sairaalakäynnit suunnitellaan etukäteen ja niihin on aina vastaanottoaika.

Hoitojaksot

Osastolla tapahtuvat hoitojaksot (sytostaattihoidot) ovat aina etukäteen suunniteltuja ajanjaksoja. Hoito toteutetaan omalla tutulla osastolla. Osastolle tulevat potilaat ilmoittautuvat osastonsihteerille tai ilmoittautumistiskille.

Sairaanhoitajan vastaanotto

Jokaisen käynnin yhteydessä ei ole lääkärin vastaanottoa. Sairaanhoitajan vastaanotolla käynnit koostuvat verinäytteiden otosta, katetrin/portin huuhtelusta, kasvutekijän annosta ja lääkehoidosta.

Lääkärin vastaanotto

Lääkärin vastaanottokäynnit suunnitellaan etukäteen ja niihin varataan aina vastaanottoaika.

Lääkärin vastaanotolle tullaan esimerkiksi kuuntelemaan tutkimusten vastauksia ja keskustelemaan uuden hoitovaiheen aloituksesta tai hoidossa tapahtuvista muutoksista.

Vastaanotolla lääkäri myös tutkii lapsen ja lääkärin kanssa voi puhua mieltä askarruttavista asioista.

Päiväsairaala

Päiväsairaalakäynnillä hoidetaan muun muassa erilaiset lääkeinfuusiot, hammas- ja korvatoimenpiteet, nukutusta vaativat MRI- ja TT-tutkimukset, jotkin sytostaatti-infuusiot, punasolutankkaukset ja erilaiset aineenvaihdunnan tutkimukset sekä elinsiirtopotilaiden vuosikontrollit.

Päiväsairaalaan mennään aina ajanvarauksella ja päivän aikana tavataan yleensä useita hoitotiimin jäseniä. Jokaisen päiväsairaalakäynnin yhteydessä ei tavata lääkäriä, mutta lapseen liittyvistä asioista voi keskustella hoitajan kanssa.

Kotisairaanhoito

Lasten kotisairaala on lääkärijohtoista erikoissairaanhoitoa lapsen tai nuoren kotona. Toiminnan laajuus vaihtelee sairaaloittain.

Toiminta perustuu perheen vapaaehtoisuuteen. Kotisairaalahoito edellyttää vanhemman tai muun täysi-ikäisen lapselle tutun aikuisen kotona oloa. Vanhemmat vastaavat lapsen päivittäisestä hoidosta ja huolenpidosta myös kotisairaalahoidon aikana.

Sairaanhoitaja käy kotona tekemässä tietyt hoitotoimenpiteet ja konsultoi tarvittaessa lääkäriä.

Päivitetty 26.10.2022