Lapsen ja nuoren epilepsian ennuste

Lapsen epilepsian ennuste vaihtelee. Useimmilla lapsilla epilepsia ei vaikuta juurikaan päivittäiseen elämään.

​Suurin osa epilepsiaa sairastavista lapsista pysyy sopivalla ja säännöllisellä epilepsialääkityksellä kohtauksettomina. Noin puolella epilepsiaa sairastavista lapsista taipumus epilepsiakohtauksiin vähenee lapsuusiän aikana, ja heidän kohdallaan lääkitys voidaan lopettaa ennen aikuisikää. Jos epilepsiaan sairastuu nuoruusiässä, on suurempi todennäköisyys siihen, että lääkitystä pitää käyttää myös aikuisena. Noin 30 prosentilla epilepsia on vaikea ja kohtaukset jatkuvat lääkehoidosta huolimatta.

Epilepsiaa sairastavat lapset ovat päiväkodissa, käyvät koulua ja harrastavat kuten muutkin lapset. Jos lapsella esiintyy kohtauksia lääkityksestä huolimatta, voidaan tarvita lisävalvontaa. Osa epilepsiaa sairastavista lapsista tarvitsee myös lisätukea oppimisessa.

Epilepsia ei ole este sille, että lapsi leikkii ja touhuaa, tulee vähitellen omatoimisemmaksi ja harjoittelee itsenäistymistaitoja.

 

Kyllä

Päivitetty  3.11.2022