Siirry sivun sisältöön

Lapsen ja nuoren paikallisalkuiset epilepsiat

Paikallisalkuisten kohtausten lähtökohta on tietyllä aivoalueella. Oireet vaihtelevat aivoalueesta riippuen.

Paikallisalkuiset epilepsiakohtaukset voivat alkaa missä iässä tahansa. Kohtausta voi edeltää lapsen tai nuoren tunnistama alkuoire, esimerkiksi outo tuntemus, kuulo- tai näköhäiriö tai vaikkapa pelko tai muu tunnetila. Kohtaus voi näyttäytyä toispuolisena jäykistämisenä tai nykinänä, tajunnan hämärtymisenä tai edetä koko vartalon tajuttomuuskouristuskohtaukseksi.

Paikallisalkuisista epilepsioista osa on hyvin hoitoon reagoivia, mutta osa vaikeampihoitoisia. Paikallisalkuisen epilepsian taustalta voi löytyä aivojen magneettikuvauksessa aivokuoren kehityshäiriö tai aivoverenkiertohäiriön tai infektion jättämä arpi tai kudosvaurio. Suurella osalla potilaista aivojen magneettikuvaus on kuitenkin normaali, eikä selvää epilepsian taustasyytä saada selville.

Päivitetty 3.11.2022