Siirry sivun sisältöön

Leikki- ja nuorisotoiminta sekä esiopetus, Tays

Tampereella Lastenklinikalla tarjotaan lapsille mahdollisuus leikkiin, varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Nuorisollekin järjestetään mieltä virkistävää toimintaa.

Toiminnasta vastaa sairaalan lastentarhanopettaja, joka suunnittelee ja toteuttaa toimintaa yhdessä neljän Tampereen Tuomiokirkkoseurakunnan lastenohjaajan kanssa.

Lastenosastoilla ikäjakauma vaihtelee 0–16-vuotiaisiin, joten toimintaa suunnitellaan yksilöllisesti tekijän iän, taitojen, kiinnostuksen ja jaksamisen mukaan. Osastoilla on eri-ikäisille lapsille ja nuorille sopivia leikkivälineitä, kirjoja, pelejä ja askartelutarvikkeita.

Toiminnan tavoitteena on tuottaa iloa ja mielihyvää, ja sitä kautta edistää lasten ja nuorten toipumista ja kuntoutumista. Toimintaa on lastenosastojen huoneissa tai leikkitiloissa arkipäivisin kello 9–15. Jos lapsi ei pääse poistumaan huoneestaan, leikki viedään lapsen luo, esimerkiksi potilashuoneeseen.

Leikkitoiminta

Sairaalassa lastentarhanopettaja/ lastenohjaaja on varhaiskasvattajana moniammatillisen työryhmän pedagoginen asiantuntija, joka tarvittaessa osallistuu lapsen hoidon ja kuntoutuksen tukemiseen varhaiskasvatuksen menetelmin. Yhteistyötä tehdään perheen, osaston henkilökunnan ja muiden erityistyöntekijöiden kanssa.

Toimimme leikin mahdollistajana, suunnitellen ja kehittäen lapsen ikään ja kehitystasoon sopivaa toimintaa ja toteuttaen sitä käyttäen ensisijaisena menetelmänä leikin eri muotoja; mielikuvitusleikit, roolileikit, sairaalaleikit, pelit, rakentelu, luova toiminta, kädentaidot, loruttelu, lukeminen , laululeikit ja muu musisointi.

Leikin tavoitteena on tuottaa iloa ja onnistumisen kokemuksia. Leikin avulla lapsi voi käsitellä erilaisia tunteita, oppia uusia asioita ja kehittää monipuolisesti taitojaan. Sen tehtävänä on myös tarvittaessa helpottaa tutkimuksiin ja toimenpiteisiin valmistautumista ja sairaalaympäristöön sopeutumista.

Esiopetus

Osastojaksojen aikana lapsilla on mahdollisuus osallistua esiopetukseen. Opetuksen toteutuksessa noudatetaan ensisijaisesti lapsen oman päivähoitoyksikön/ esiopetuksen opetussuunnitelmaa. Lastenklinikalla esiopetuksesta vastaa lastentarhanopettaja, yhteistyössä Koivikkopuiston koulun (sairaalakoulu) kanssa.

Toimintaa nuorille

Nuorille tarjotaan tekemistä ja läsnäoloa heidän toiveittensa ja tarpeittensa mukaan. Nuorten kanssa toiminta painottuu ajankuluun ja viihtymiseen.

Päivitetty 21.3.2018