Siirry sivun sisältöön

10. Miten diabeteksen hoito sujuu hyvin ja turvallisesti?

Diabeteksen hoidon kulmakivi päiväkodissa ja koulussa on se, että vanhemmat ja henkilökunta keskustelevat asiasta aktiivisesti.

Tämä sivu on osa päiväkodeille ja kouluille suunnattua diabeteksen hoito-opasta. Oppaan tarkoituksena on tukea henkilökuntaa lapsen diabeteksen hoidossa päiväkoti- ja koulupäivän aikana.

Lapsen diabeteksen hoidosta sovitaan vanhempien kanssa. Vanhemmat toimittavat selkeät kirjalliset ohjeet diabeteksen monipistoshoidosta tai insuliinipumppuhoidosta, ja ne käydään yhdessä läpi tarvittavan päiväkoti- tai kouluhenkilökunnan kanssa. Vanhempien vastuulla on päivittää ohjeet tilanteiden muuttuessa.

Hyvä yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeää. Kun yhteisiä sopimuksia noudatetaan, on henkilökunnalla turvallinen olo lasta hoitaessaan, ja lapsi voi luottaa aikuisiin. Tällöin myös vanhemmat kokevat lapsensa hoidon turvalliseksi.

Päivitetty 19.10.2021