Siirry sivun sisältöön

Sydänsairauksien hoito Uudessa lastensairaalassa Helsingissä

Uuteen lastensairaalaan on keskitetty koko Suomesta sydänvikojen kajoavat tutkimukset ja hoito eli sydänleikkaukset ja katetroinnit.

Lasten yleisimpiä sydänsairauksia ovat synnynnäiset sydänviat, rytmihäiriösairaudet ja sydänlihassairaudet. Sydänsairauksien toteaminen, seuranta ja hoito ovat moniammatillista yhteistyötä. Hoidon saumatonta jatkumista aikuisiässä ja sydänpotilaiden tasa-arvoista asemaa yhteiskunnassa kehitetään yhteistyössä aikuisia hoitavien yksiköiden kanssa. Synnynnäistä sydänvikaa sairastavien varhaista diagnosointia edistetään jo sikiöajalta lähtien.

Potilaan hoitopolku

Uusi lastensairaala huolehtii HUS-alueen lastenkardiologisten potilaiden diagnostiikasta, hoidosta ja seurannasta. Potilaat tulevat hoitoon lähetteellä. Uuden lastensairaalan sydänpotilaista enemmistö tulee sen erityisvastuualueen ulkopuolisista sairaanhoitopiireistä.

Muut sairaanhoitopiirit huolehtivat omalla alueellaan potilasryhmän diagnostiikasta, ei-kajoavasta hoidosta ja seurannasta. Muualta kuin HUS-alueelta tulevien potilaiden hoito ja seuranta jatkuvat toimenpiteen jälkeen oman alueen lastenkardiologisessa yksikössä.

Uudessa lastensairaalassa hoidetaan mm. sydämen katetrointeihin, rytmihäiriöiden kajoaviin hoitoihin, tahdistimen asennukseen, kuvantamistutkimuksiin, lääkehoidon aloitukseen ja sydänleikkauksiin tulevia ja toimenpiteistä toipuvia potilaita.

Laatulupaus

Vaikeiden sairauksien hoidon keskittäminen yhteen paikkaan edistää hoidon korkeaa laatua. Takaamme lasten sydäntautien tasokkaan hoidon kansainvälisellä täydennyskoulutuksella ja kouluttamalla lääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa kotimaassa.

Uudessa lastensairaalassa tehdään aktiivisesti sydänsairauksiin liittyvää tutkimusta. Olemme verkostoituneet monien isojen ulkomaisten lasten sydänsairauksia hoitavien sairaaloiden kanssa, ja näistä keskuksista on myös hankittu lisäkoulutusta.

Yhteistyö omassa maassa on tärkeää sekä muiden lastenkardiologisten yksiköiden että aikuisia hoitavien kardiologien kanssa. Teemme myös aktiivista yhteistyötä Sydänlapset ja -aikuiset ry -potilasjärjestön kanssa.

Yksikkömme on hyväksytty eurooppalaisen harvinaisten sydänsairauksien asiantuntijaverkoston (ERN) jäseneksi, mikä on osoitus yksikön monipuolisesta ja tasokkaasta toiminnasta ja tarjoaa mahdollisuuden ylläpitää hoidon korkeata laatua jatkuvan tiedonvaihdon avulla.

Vuonna 2016 Lastenklinikalla tehtiin 282 sydänleikkausta, joista neljännes tehtiin vastasyntyneille. Lastenkardiologisten poliklinikkavastaanotoilla, konsultaatioissa ja sikiön sydänvastaanotoilla käyntejä oli yhteensä yli 4400.

Seuraamme myös ns. haittatapahtumien, toimenpiteiden komplikaatioiden ja osastoinfektioiden määrää ja laatua yksikössämme. Palautelaatikko on jatkuvasti käytettävissä poliklinikalla ja vuodeosastolla, ja toiminnan laatua tarkastellaan myös aika ajoin toteutettavilla tyytyväisyyskyselyillä. Toimintaa parannetaan ja kehitetään aktiivisesti asiakaspalautteen ja sisäisen palautteen perusteella.

Sydänpotilaiden hoitoon osallistuvat lasten sydänlääkärit eli lastenkardiologit, sydänkirurgit ja tehohoito- ja anestesialääkärit. Yhteisiä moniammatillisia kokouksia on päivittäin. Hoitotyöhön osallistuvat erikoissairaanhoitajat ja lastenhoitajat sydänpoliklinikalla, sydänosastolla, leikkaus- ja teho-osastolla, heräämössä, päiväsairaalassa ja katetrointilaboratoriossa.

Sydänpotilaiden hoitoon osallistuvat lapsen tarpeiden mukaan myös ravitsemusterapeutti, kuntoutusohjaaja, fysioterapeutti, sosiaalihoitaja, geneetikko ja psykiatri tai psykologi. Poliklinikalla ja osastolla toimii myös osastonsihteeri, jolla on tärkeä osa mm. potilasneuvonnassa.

Osastopotilaiden viihtyvyydestä ja koulunkäynnistä on huolehdittu mm. lastentarhanopettajan ja sairaalakoulun avulla. Myös sairaalaklovnit käyvät viihdyttämässä lapsipotilaita.

Päivitetty 3.2.2023