Egenvård av astma

Regelbunden motion förbättrar astmatikers livskvalitet. Ett normalt rent hem är en lämplig miljö för astmatiker. Exponering för tobaksrök ökar astmarisken och förvärrar astmasymtomen.

Motion i sig botar inte astma, men det höjer prestationsförmågan och är därför nyttigt för barnet. Det är alltså viktigt att barnet får välja en motionsform som hen gillar, kan använda sin astmamedicin på avtalat sätt och har med sig utvidgande astmamedicin under motionspass att användas vid behov. För att ha bra kontroll över sjukdomen omfattar helhetsvården också råd om livsstil, där man betonar betydelsen av motion och en bra kondition samt att det är viktigt att undvika tobaksrök och rökning. Att utsättas för tobaksrök förvärrar barnets astmasymtom och ungas egen rökning försvagar lungfunktionen.

Om astmatikern dessutom har svår matallergi är det extra viktigt att se till att astman är i balans.
lapsi; astma

Kyllä

Uppdaterad  30.1.2021