Egenvård av astma

Regelbunden motion förbättrar astmatikers livskvalitet. Ett normalt rent hem är en lämplig miljö för astmatiker. Exponering för tobaksrök ökar astmarisken och förvärrar astmasymtomen.

Motion i sig botar inte astma, men det höjer prestationsförmågan och är därför nyttigt för barnet. Det är alltså viktigt att barnet får välja en motionsform som hen gillar, kan använda sin astmamedicin på avtalat sätt och har med sig utvidgande astmamedicin under motionspass att användas vid behov. För att ha bra kontroll över sjukdomen omfattar helhetsvården också råd om livsstil, där man betonar betydelsen av motion och en bra kondition samt att det är viktigt att undvika tobaksrök och rökning. Att utsättas för tobaksrök förvärrar barnets astmasymtom och ungas egen rökning försvagar lungfunktionen.

Om astmatikern dessutom har svår matallergi är det extra viktigt att se till att astman är i balans.
Haitarin otsikkotaso2
Astma och motion

Tidigare antogs det att motion inte lämpar sig för astmatiker. Den här felaktiga uppfattningen korrigeras av medicinska forskningsresultat i Cochrane-översikten. Enligt dem ökar motion inte astmasymtomen eller försämrar lungfunktionen, om astmatikerna använder regelbunden medicinering.

De nyaste studierna visar att regelbunden motion förbättrar astmatikers prestationsförmåga och livskvalitet och kan till och med få astman i bättre balans. Den exakta förklaringen till det här är okänd, men experimentella studier tyder bland annat på de positiva effekterna av motion, exempelvis kroppens förbättrade motståndskraft och snabbare läkning av infektioner.

Det är speciellt viktigt att barn uppmuntras till att motionera om de låter bli att röra på sig på grund av rädsla för astmaskov eller för att de är överviktiga. Den behandlande läkaren kan vid behov ger exaktare instruktioner för användningen av läkemedel i samband med motion. När ni letar efter en lämplig motionsform ska det som barnet gillar få styra valet. De flesta motionsformer passar astmatiker, undantag är närmast dykning, bergsklättring och fallskärmshoppning.

Motionera tryggt

Innan barnet börjar motionera är det ändå bra att på läkarmottagningen kontrollera att astman är stabil och medicineringen lämplig. Man ska alltid ha vidgande läkemedel som man tar vid behov med sig när man motionerar. Astmatiker ska värma upp omsorgsfullt före kraftig ansträngning som gör att man blir andfådd.

Under den värsta pollensäsongen och när det är väldigt kallt är det ofta bättre att motionera inomhus. Andningsmask som skyddar mot köld gör att slemhinnorna inte torkar så mycket när man blir andfådd och då minskar risken för astmaattacker.

Efter virusinfektioner är det bäst att ta en tillräckligt lång paus i motionerandet.

En tumregel man kan följa är att det tar åtminstone två gånger så länge att återhämta sig som den tid man var sjuk.

Uthållighetsidrott

Astma är rätt så vanligt i synnerhet hos uthållighetsidrottare, eftersom intensiv träning tycks öka risken för att insjukna i astma. Astma är dock inget hinder för en framgångsrik idrottskarriär, bara man ser till att ha rätt medicinering.

Tidigare var användningen av astmaläkemedel starkt begränsad i dopningsreglerna. Men forskning har visat att inhalerade astmamediciner inte ger någon fördel åt friska idrottare och dopningsreglerna tillåter numera de flesta astmamediciner.

Tävlingsidrottare på nationell nivå ska läsa de gällande reglerna på antidopingkommitténs webbplats.

Regler som gäller på internationell nivå fås av internationella grenförbund.

Astma, hemmet och miljön

Någon större sanering behövs inte hemma, det viktigaste är att det inte röks inomhus. Ett normalrent hem med så bra inneluft som möjligt är en bra miljö för astmabarn.

Det är skäl att undvika kontakt med djur och att ha husdjur om djurallergi har konstaterats och barnet har mycket symtom trots medicinering. Det finns inga säkra bevis på om det exempelvis är nyttigt att avstå från husdjur som en förebyggande åtgärd.

Astma och mat

Det går inte att förhindra astma med någon diet. Övervikt ökar risken för att insjukna i astma, men också efter att man fått astmadiagnos är det bra att hålla vikten under kontroll. Hos överviktiga som går ner i vikt minskar astmasymtomen och behovet av läkemedel. Det är viktigt att kosten innehåller tillräckligt frukt och grönsaker. Traditionell medelhavsdiet (t.ex. fisk, grönsaker, frukt, nötter, olivolja) lindrar astma. Samma funktion har traditionell östersjödiet (inhemska bär, fisk, rotfrukter, grönsaker, frukt, råg, havre, rapsolja).

Om astmatikern dessutom har svår matallergi är det extra viktigt att se till att astman är i balans. Matallergi med lindriga symtom försämrar sällan astma. Tillsatsämnen i livsmedel är ofarliga för astmatiker.

Astma och vaccinationer

Det normala vaccinationsprogrammet på rådgivningen och i skolan är viktigt för barn med astma. Astmabarn med regelbunden astmamedicinering som ersätts av FPA får influensavaccin som ges på hösten gratis. Snuva eller hosta hindrar inte vaccinering, men om barnet har infektion med feber, ska man vänta med vaccineringen tills barnet är friskt.

lapsi; astma

Kyllä

Uppdaterad  30.1.2021