Bra att veta

Kom ihåg att det finns olika epilepsier och att också barn med epilepsi är olika. Om du har fått annorlunda anvisningar av den behandlande läkaren är det viktigt att följa de råden.

Regelbunden medicinering

Det är viktigt att ta läkemedlen regelbundet och för att inte glömma medicinen är det bra att göra det till rutin att ta den till exempel i samband med morgon- och kvällsmål. Några timmars variation i tid (t.ex. kl. 7 vardagsmorgnar och kl. 10 på veckoslut) gör dock ingenting.

Förnya recepten

Recepten förnyas i samband med kontrollbesök, främst elektroniskt i form av e-recept. Om medicinen av någon anledning håller på att ta slut före nästa besök, ska du kontakta epilepsimottagningen i god tid, minst två veckor innan medicinen tar slut.

Anfallsdagbok

Det är en bra idé att föra dagbok över epilepsianfallen: vilken dag, hur många och vilken typ av anfall. Det här underlättar planering av vården. Det finns specifika häften och kort för det här ändamålet (du får dem på mottagningen), men ett vanligt rutigt häfte eller den egna kalendern går lika bra. Ta med anteckningarna till kontrollbesöket.

Glömd medicin

Om läkemedelshalten i kroppen minskar, ökar benägenheten att få anfall, men det är ovanligt att bara en missad dos leder till ett anfall. Om en medicindos har glömts, ska den tas genast när ni kommer ihåg den. Om ni först på eftermiddagen märker att morgonmedicinen är inte har tagits, ska den tas då och kvällsmedicinen några timmar senare än vanligt. Om ni märker att morgonmedicinen inte är tagen först på kvällen när kvällsmedicinen ska tas, tar barnet bara kvällsdosen.

Dubbel medicindos av misstag

Följ upp hur barnet mår, hen kan vara tröttare än vanligt och också ha balansproblem. Om barnet tar epilepsiläkemedel tre gånger om dagen och i misstag har tagit morgondosen två gånger, lämnas dagsdosen bort, men kvällsmedicinen tas på normalt sätt.

Kalk och D-vitamintillägg

Många epilepsiläkemedel påverkar D-vitaminmetabolismen och ökar därmed risken för benskörhet (osteoporos). Därför är det viktigt att barnet får tillräckligt kalcium och D-vitamin.

Spysjuka och diarré

Epilepsiläkemedel ges med en liten mängd vätska. Om anfallsläget förvärras eller barnet annars mår sämre, ska ni åka till jouren. Några missade läkemedelsdoser påverkar sällan anfallsläget.

Kräkning eller uppkastning efter att medicinen tagits

Om barnet kräks eller kastar upp inom en halvtimme efter att medicinen tagits kan du en gång ge en läkemedelsdos till. Om det går längre tid mellan att barnet tagit medicinen och kastar upp, ska dosen inte tas på nytt. Det är bra att vänta en halvtimme efter att barnet kastat upp, innan du ger en ny dos med en liten mängd vätska.

Övriga sjukdomar

Övriga sjukdomar hos barn med epilepsi behandlas som hos andra barn. Infektionssjukdomar behandlas genom den egna hälsovårdscentralen eller barnläkaren. Epilepsiläkemedel kan ha samverkningar med andra mediciner, så därför är det viktigt att du talar om att barnet har epilepsi och vilka epilepsiläkemedel hen tar alltid när ni är på mottagningen. Vanliga smärtstillande och febernedsättande läkemedel (t.ex. paracetamol) kan barnet ta enligt förpackningens anvisningar.

Vaccinationer

Barn med epilepsi kan vanligen vaccineras enligt det normala vaccinationsprogrammet. Endast i sådana situationer där behandlingen eller barnets sjukdom påverkar immunförsvaret, måste vaccinationerna flyttas framåt. Den behandlande läkaren ger i så fall anvisningar för när vaccinationerna kan ges.

Resor

Epilepsi är inget hinder för att resa. Epilepsiläkemedlen och förstahjälpsmedicinen ska packas i handbagaget så att de finns tillgängliga fastän det övriga bagaget inte skulle komma fram. För att ta med läkemedlen på resa behövs recept eller läkarintyg, där det också går att på engelska kort beskriva huvuddragen i patientens epilepsi och vårdenhetens kontaktuppgifter. Störningar i sömnrytmen kan hos vissa utlösa anfall, så det är viktigt att se till att barnet får tillräckligt vila under resan.

Kost

Mångsidig kost med tillräckligt mineralämnen och vitaminer behövs för barnets tillväxt och utveckling, så det är viktigt att också barn med epilepsi äter mångsidigt.

 

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2021