Allergitest

Allergitest används för att undersöka om barnet har benägenhet till IgE-förmedlad allergi.

Allergitest ger en indikation på vilket födoämne som kan vara orsak till symtom, men testresultatet kan vara positivt fastän barnet tål födoämnet. Allergitest kan ge positivt utslag också hos dem som inte har några symtom. Läkaren sätter sig in i barnets förhandsuppgifter och symtom innan allergitest utförs.

När är allergitest till nytta?

IgE-förmedlad allergi kan undersökas med pricktest eller blodprov. Allergitest är till nytta när man misstänker IgE-förmedlad allergi med symtom som vanligen dyker upp snabbt.

När är allergitest inte till nytta?

När det gäller frukter, bär, grönsaker, rotfrukter och kryddor lönar det sig inte att göra allergitest på barn, eftersom de oftast orsakar lindriga symtom och det går att prova sig fram med att äta dem hemma. Grönsaker och kryddor som har gett lindriga symtom, som uppflammande rodnad på huden, kan testas på nytt hemma några månader senare.

På pollenallergiker (björk, timotej) lönar det sig inte att göra test för grönsaker eller kryddor, eftersom testen ofta är positiva på grund av korsallergi och det går inte att utgående från dem förutspå uppkomsten av lindriga symtom.

 

Kyllä

Uppdaterad  15.2.2021