Gå till sidans innehåll

Att återgå till arbetet efter en stroke

Ungefär hälften av de patienter med hjärninfarkt som tidigare har varit i arbetslivet, återgår till sitt tidigare arbete eller ett arbete som liknar det de hade tidigare.

Nästan utan undantag föregås återgången till arbetet av några månaders sjukledighet, och innan en eventuell återgång till arbetet bedömer en neuropsykolog ännu eventuella förändringar i informationsbearbetningsfunktionerna och tar ställning till möjligheten att återgå till arbetet. Alla restsymtom som hindrar återgången till arbetet behöver inte vara synliga för omvärlden, och ibland kanske patienten inte ens är medveten om dem, men dessa fynd avslöjas i neuropsykologens undersökningar. 

Om det inte är möjligt att återgå till arbetet efter 1–3 månaders sjukledighet fortsätter rehabiliteringen, och efter cirka 300 dagar med sjukdagpenning är det ännu möjligt att få rehabiliteringsstöd. I detta skede följs rehabiliteringens framskridande upp och tar man ställning till återgången till arbetet på rehabiliteringskliniken och/eller inom företagshälsovården. Förutom medicinsk rehabilitering, det vill säga fysioterapi, ergoterapi, talterapi och neuropsykologisk rehabilitering, kan yrkesinriktade rehabiliteringstjänster (till exempel arbetsprövning) sökas från fall till fall för att främja övergången till arbetslivet. Du kan ansöka om yrkesinriktad rehabilitering antingen hos FPA eller hos ett arbetspensionsbolag. Socialarbetaren på rehabiliteringskliniken kan hjälpa dig att reda ut dessa frågor. Om det anses att det inte finns några förutsättningar för att återgå till arbetet på grund av restsymtomen efter hjärninfarkten, ansöker man om sjukpension. 

Uppdaterad 3.4.2023