Gå till sidans innehåll

Individuell handledning av demenssjuk person

En minnesskötare, -koordinator eller -servicehandledare i hemkommunen utarbetar en individuell stödplan tillsammans med den demenssjuka personen och dennes familj.

Information, stöd, hjälp och handledning erbjuds alla inblandade och det ska tillhandahållas i rätt tid, beroende på i vilket skede av sjukdomen man befinner sig.

Individuell handledning

Kommunerna har många lagstadgade skyldigheter att identifiera och organisera det stöd och de tjänster som kommuninvånarna behöver. Dessa skyldigheter kan fullgöras antingen av kommunen själv eller i samarbete med andra aktörer, t.ex. organisationer. Dessa inkluderar rådgivning, gruppaktiviteter, dagcenter- eller servicecenteraktiviteter, kamratstöd och familjegrupper för personer med demenssjukdomar och deras närstående. Dessa tjänster tillhandahålls antingen av kommunen själv eller av minnesföreningar.

Vårdpersonalen som är insatt i demenssjukdomar, t.ex. minnesskötare, minneskoordinatorer eller minnesservicehandledare i din kommun svarar på frågor som gäller insjuknandet och behandling. För råd om färdtjänster och hur man får en personlig assistent, kontakta socialtjänsten.

Uppdaterad 23.1.2023