Gå till sidans innehåll

Epilepsi och preventivmedel

Epilepsiläkemedel kan minska effekten av preventivmedel och hormonella preventivmedel kan påverka koncentrationen av epilepsiläkemedlet. Du måste berätta om din epilepsi för den läkare som sköter din antikonception.

Bland epilepsiläkemedlen kan karbamazepin, oxkarbazepin, eslikarbazepin, fenytoin och topiramat (i doser över 200 mg/dygn) minska effekten av kombinerade preventivmedel (piller, ring, plåster) och progestinpreparat (s.k. minipiller, p-stavar). Det mest rekommenderade preventivmedlet är antingen en koppar- eller hormonspiral. Hormonella preventivmedel kan också minska effekten av epilepsiläkemedlet. Lamotriginkoncentrationerna kan märkbart minska under användning av kombinerade preventivmedel och öka under ett uppehåll i användningen. Under användning kan krampanfallen således öka och under uppehåll kan biverkningarna öka. Progestinpiller och p-stavar verkar inte orsaka variationer i lamotriginnivåerna. Det mest rekommenderade preventivmedlet med lamotrigin är antingen en koppar- eller hormonspiral.

Om epilepsiläkemedlet är en kombination av lamotrigin och valproat, är fluktuationer i lamotriginnivåerna med kombinerade p-piller inte signifikanta. Gabapentin, levetiracetam, pregabalin, valproat, zonisamid och lakosamid minskar inte effekten av hormonella preventivmedel. Hormonell medicinering verkar inte påverka koncentrationerna av dessa läkemedel. Valproatnivåerna kan minska i viss utsträckning, men det är osannolikt att detta är av klinisk betydelse.

Varken epilepsin eller epilepsiläkemedlen minskar effekten av koppar- eller hormonspiral, kondom, pessar eller preventivskum. Det finns dock en skillnad i preventivmedlens effektivitet.

Uppdaterad 11.1.2022