Gå till sidans innehåll

Rehabiliteringsplan för person som fått en hjärnskada

Rehabiliteringsplanen utarbetas under den inledande rehabiliteringsperioden på avdelningen, på polikliniken för hjärnskador eller inom primärvården.

Utgångspunkten för rehabiliteringsplaneringen är en klientcentrerad bedömning av funktionsförmågan och funktionsbegränsningarna i rehabiliteringsklientens livssituation och verksamhetsmiljö vid en viss tidpunkt.

Rehabiliterings- och servicesystemet för personer med hjärnskador är mångsidigt och flerfinansierat, men erbjuder många möjligheter. Rehabiliteringsplaneringen kräver ofta en multidisciplinär individuell bedömning och koordination av rehabiliteringen.

Grunden för rehabiliteringen är en rehabiliteringsplan. Den innehåller information om rehabiliteringsklientens aktuella funktionsförmåga och hur den kan förbättras.

Uppdaterad 24.1.2024