Gå till sidans innehåll

Sjukhuspräst

Sjukhusprästen är ett andligt och spirituellt stöd för patienter och deras närstående.

Insjuknande, sjukhusvistelse och de livsförändringar som hör ihop med dem väcker osäkerhet och rädsla. I krissituationer kan en sjukhuspräst lätta ditt sinne. Sjukhusprästen är expert på frågor som rör andlig vård, för patienter, anhöriga och personal, oavsett trosuppfattning och livsåskådning. Du kan kontakta en sjukhuspräst när du behöver en lyssnare och vill prata med någon.

Kontakta sjukhusprästen också när

  • du står inför svåra frågor och beslut

  • du vill ha en stilla stund, be eller ta emot nattvarden

  • du behöver döpas, vigas eller välsignas till sista vilan

  • du vill ta farväl av en avliden person

  • du vill kontakta en anställd av ditt trossamfund.

Sjukhusprästen är anställd av den evangelisk-lutherska kyrkan och har tystnadsplikt, vilket innebär att diskussionerna stannar mellan er två. Som en del av ett multidisciplinärt vårdteam stöder hen personalen som arbetar med ett krävande arbete.

Tilläggsuppgifter fås av vårdpersonalen och från anslagstavlorna. Du hittar kontaktuppgifterna till sjukhusprästerna på församlingarnas webbplatser.

Uppdaterad 24.1.2024