Gå till sidans innehåll

Skolgång och studier för personer med narkolepsi

Narkolepsi bryter vanligtvis ut i grundskolan eller i högstadiet och kan orsaka många problem i skolgången.

Tröttheten och tendensen att somna kan göra det svårt att följa med under lektionerna. När du är trött kan inlärningen även försvåras av problem att behandla information. Att sova under lektioner eller problem med uppmärksamheten kan anses bero på andra orsaker, såsom för lite sömn eller brist på intresse, om man inte kan misstänka narkolepsi. Å andra sidan är för lite nattsömn definitivt en mycket vanligare orsak till trötthet hos en tonåring än narkolepsi.

Narkolepsi kan också påverka relationerna med kompisar. Därför är det väldigt viktigt att identifiera och behandla narkolepsin, samt att informera de närstående och lärarna om sjukdomens natur. Trots utmaningarna finns det förutsättningar för goda skolresultat, särskilt när man satsar på ovanstående faktorer.

Symptomen på narkolepsi varierar kraftigt från individ till individ, så eventuella stödåtgärder för undervisningen bör alltid planeras individuellt. Det är bra att ordna ett gemensamt informationstillfälle för lärarna på skolan så att också barnet eller den unga personen, hans/hennes föräldrar, skolhälsovårdaren och en företrädare för det behandlande organet (t.ex. rehabiliteringsrådgivaren, egenvårdaren eller läkaren) är närvarande.

Uppdaterad 25.1.2024