Gå till sidans innehåll

Parkinsons sjukdom och svindel

Svindel kan kännas i huvudet eller som en balansförlust i benen. Parkinsons sjukdom kan på olika sätt göra det svårt att hantera balansen. Motion minskar risken för svindel.

Parkinsons sjukdom orsakar balansproblem som kan leda till svindel. Detta uppfattas ofta som en osäkerhet vid rörelse, och man kan behöva ta extra sidosteg då man vänder sig. Att gå i trappor upplevs också ofta som svårt på grund av att det är svårt att lyfta benet. Ibland orsakar Parkinsons sjukdom ett blodtrycksfall när man reser sig upp och det kan ”svartna” för ögonen. Samma fenomen kan inträffa om man står stilla under en längre tid.

Långsammare rörelser gör det också svårare att hålla balansen och utsätter för fall. Ofta leder rädsla för att falla också till att man undviker att röra sig, särskilt i ojämn terräng.

Uppdaterad 2.3.2022