Gå till sidans innehåll

Information till organdonatorns närstående

En närståendes allvarliga insjuknande och död orsakar en kris. Alla upplever och sörjer det på sitt eget sätt. Som anhörig behöver du inte vara ensam. Att prata och lyssna är psykiskt första hjälpa.

I Finland genomförs cirka 350 organtransplantationer varje år. Organtransplantationer är ofta framgångsrika och den förväntade livslängden för en organmottagare är över 20 år.

Organdonatorer är personer som har dött av hjärndöd. Patienterna har behandlats aktivt och allt har gjorts för att rädda dem. När det inte längre finns någon prognos för återhämtning för en patient på intensivvårdsavdelningen diskuteras vård i livets slutskede och organdonation. Att beakta organdonation är en del av en god vård i livets slutskede. Om organdonation inte är möjlig avslutas intensivvården och patienten överförs till god primärvård.

Organdonation genomförs om patienten inte har förbjudit detta under sin livstid. Man diskuterar alltid med de anhöriga, men de behöver inte fatta beslutet. Ibland är det trösterikt för donatorns familj att veta att deras svåra situation är till hjälp för någon annan.

Efter samtalet får de anhöriga också skriftliga instruktioner. Några månader efter dödsfallet skickar sjukhuset ett tackbrev till donatorns anhöriga. I brevet tackas de anhöriga och de erbjuds möjligheten att ta kontakt igen i frågor som rör organdonationen.

Uppdaterad 12.8.2020