Gå till sidans innehåll

Att bli sjuk och den egna orken

Att ta hand om sig själv är en viktig del av att bygga upp sina egna resurser. Det bästa sättet är att tänka på hur man har övervunnit svårigheter tidigare.

Man kan utforska sin egen anpassningsförmåga genom att minnas svåra skeden man själv gått igenom. Anpassningsförmåga är inte ett personlighetsdrag eller en inneboende egenskap hos individen, utan en färdighet som alla kan öva upp. Anpassningsförmågan påverkas av individens egna erfarenheter och samspelet mellan positiva och negativa faktorer i den närmaste kretsen och omgivningen. Anpassningsförmågan ökar med åldern, i och med att man utvecklar egenskaper som gör det lättare att hantera de flesta av de upprepade motgångar man möter. Ibland hittar man färdigheterna och styrkan när man inte har något val.

Anpassningskurser och kamratstöd från patientföreningar är oerhört viktiga i denna situation. Det finns många olika skeden som återkommer under sjukdomen. När symtomen är väl under kontroll är det lättare att anpassa sig till situationen, men när symtomen är svåra kommer de dåliga känslorna upp till ytan igen. Det är naturligt att dessa skeden växlar. Efter att man accepterat situationen kan det fortfarande förekomma tillfälliga sämre skeden. Som sjuk kan man känna ilska, bitterhet och skuldkänslor. Har mina egna levnadsvanor kanske bidragit till min sjukdom? Då hjälper fakta, som motbevisar orealistiska tankar.

Upprätthållandet av funktionsförmågan och anpassningen främjas av:

Istället för att lista och oroa dig över problem, försök att fokusera dina resurser på att hitta möjliga lösningar eller söka hjälp.

När saker inte går som planerat, ge dig själv rätt att bli besviken eller arg. Försök sedan att flytta tankarna till den nya situationen och se hur framtiden ser ut nu, och vilka fördelar och nackdelar den nya situationen kan ha.

Krissituationer och sjukdom åtföljs av många otrevliga känslor, och du kan inte alltid fly från dem. Du kanske kan lära dig att känna igen dina olika känslor och de reaktioner som följer. Du har rätt till dina känslor, men de reaktioner och handlingar som de framkallar är kanske inte alltid de rätta. Diskutera dina känslotillstånd och sätt att reagera med dina närstående.

Uppdaterad 10.3.2021