Gå till sidans innehåll

De närståendes stöd vid sjukdom eller skada

Om du inte vet vad du ska göra kan du fråga den som är sjuk, om hen kan svara på frågan. Du kan till exempel fråga: Hur mår du? Hur kan jag hjälpa till? Vad behöver du stöd med?

En närstående har plötsligt insjuknat eller fått en allvarlig diagnos. Hen kan ha skadats i en olycka eller fått ett sjukdomsanfall och ligger på intensivvårdsavdelningen. Chocken är stor. Varje sjukdom är en unik upplevelse och det finns inga färdiga mönster för hur man ska hjälpa en närstående. Det är viktigt att vara närvarande och nära, att verkligen lyssna och krama om du kan röra vid den andra personen.

Du kan kontakta sjukhusavdelningen per telefon för att fråga om en närståendes tillstånd. Detta kan hjälpa dig att lugna dig om ovissheten skapar ångest, till exempel när du är hemma. Om du orkar och kan, kan du besöka din anhöriga på sjukhuset och samtidigt prata med vårdpersonalen. Det är viktigt att stödja den egna orken och att lyssna på sig själv. Du gör det du orkar och kan. Om du upplever att du behöver sjukledighet eller läkemedel som lindrar ångesten, ska du kontakta din hälsocentral eller företagsläkare.

Om en närstående har skadats så allvarligt att hen måste vårdas på intensivvårdsavdelning, är det bra att ta hjälp av vårdpersonalen. De är bäst lämpade att berätta för dig om din anhörigas situation samt för att stödja dig och ge dig praktiska råd. I en sådan situation är det viktigt att ta hand om sin egen ork. Sömnproblem och aptitlöshet är vanliga symtom i dessa situationer, men sömn och näring är grundläggande förutsättningar för att du ska orka.

I ett tidigt skede kan en anhörigs oro för sin närstående tillsammans med det dagliga livets utmaningar kännas utmattande. Känslor av depression uppträder ofta särskilt efter att det inledande skedet av sjukdomen har passerats, och man måste börja anpassa sig till eventuella mer långsiktiga förändringar i den insjuknades funktionsförmåga och livssituation.

Sjukdom eller funktionshinder kan också förändra rollerna i familjen och i parrelationen. Det är viktigt för en närstående att ta hand om sitt eget välbefinnande, till exempel genom att i mån av möjlighet fortsätta arbeta, ägna sig åt hobbyer och träffa vänner. Det är bra att prata med andra om sina känslor och bekymmer och att skaffa information om situationen. Många människor har nytta av kamratstöd.

Uppdaterad 10.3.2021