Gå till sidans innehåll

Enligt lagen är alla organdonatorer

Det viktigaste är att ta reda på den avlidnes egen inställning till organdonation.

I Finland trädde lagen om presumerat samtycke (653/2010, § 9) i kraft i augusti 2010. Detta innebär att organ, vävnader och celler från en avliden person får avlägsnas om det inte är känt eller finns anledning att tro att den avlidne skulle ha förbjudit detta under sin livstid. Man försöker ta reda på den avlidnes önskemål genom att fråga de anhöriga.

Om organdonatorn är minderårig eller om hen inte har kunnat förstå begreppet organdonation på grund av sin utvecklingsnivå, krävs en vårdnadshavares samtycke. I en situation där den avlidne under sin livstid har uttryckt en negativ inställning till organdonation utförs inget avlägsnande av organ.

Uppdaterad 31.10.2017