Gå till sidans innehåll

Organtransplantation i siffror

Identifiering av organdonatorer och hela vårdvägen har utvecklats på alla finska central- och universitetssjukhus som behandlar organdonatorer.

De senaste åren har större uppmärksamhet fästs vid organdonation. År 2020 behandlades 121 organdonatorer som donerat sina organ för att behandla en annan persons sjukdom på finska sjukhus.

Antalet organdonatorer var 21,9 per miljon invånare, det högsta av alla nordiska länder. Det totala antalet organtransplantationer i Finland mellan 1964 och 2020 är 10 951.

Organtransplantationer under 2020:

  • 263 njurtransplantationer

  • 75 levertransplantationer

  • 26 bukspottskörteltransplantationer

  • 22 hjärttransplantationer

  • 21 lungtransplantationer

  • Alla organtransplantationer 2020 totalt 408

Organ och vävnader som kan transplanteras är hornhinnor, lungor, tunntarm, lever, ben, hud, njurar, bukspottkörtel, hjärtat och dess klaffar samt ansikte.

Vad är vävnadsdonation?

Vävnader kan användas för att behandla sjukdomar, skador och olyckor. Vävnadstransplantat omfattar hornhinnor, ben-, sen- och hudtransplantat samt hjärtklaffar. Vävnadsdonatorn kan vara levande eller död. Vävnadstransplantationer räddar inte liv på samma sätt som organtransplantationer, men de påskyndar återhämtningen efter skador eller olyckor och förbättrar livskvaliteten.

Uppdaterad 4.2.2021