Gå till sidans innehåll

Nationell handlingsplan för organdonations- och transplantationsverksamheten

Alla universitetssjukhus har en arbetsgrupp för organdonation som ansvarar för verksamheten inom specialupptagningsområdet.

I enlighet med SHM:s nationella handlingsplan ansvarar varje organdonationssjukhus för sin egen verksamhet och verksamheten för varje specialupptagningsområde (erva) samordnas av arbetsgruppen för organdonation på motsvarande universitetssjukhus. Universitetssjukhusets arbetsgrupp för organdonation har bland annat till uppgift att styra organdonationsverksamheten och följa upp målsättningarna i sin region, att erbjuda regional utbildning och ge konsultationsstöd.

Varje universitet- och centralsjukhus har en koordinator för levande donatorer. Koordinatorn är en sjukskötare som tillsammans med den läkare som ansvarar för organdonation, ansvarar för organdonation på sitt sjukhus. Arbetet omfattar bland annat planering, uppföljning, utbildning och kvalitetssäkring. Uppföljningen av organdonationsverksamheten används för att utveckla verksamheten och för att rapportera till de myndigheter som övervakar den. Arbetsbeskrivningen och dess innehåll definieras nationellt i SHM:s handlingsplan, men arbetsbeskrivningen och arbetstiderna varierar beroende på sjukhusens resurser. Universitetssjukhuskoordinatorns arbete omfattar även samarbete med centralsjukhusen i specialupptagningsområdet (erva) och att stöda verksamheten.

Uppdaterad 22.8.2018