Gå till sidans innehåll

Donationsvilja

Sedan 2010 har Finland gått över till presumerat samtycke, vilket innebär att varje person är en potentiell organdonator om man inte har förbjudit detta. En känd donationsvilja respekteras alltid.

Berätta för dina anhöriga om vad du tycker

Alla i Finland kan uttrycka sin donationsvilja genom att berätta det för sina vänner och sin familj. Endast en tredjedel av finländarna har berättat för sina nära och kära om sin donationsvilja. Kanske du ka ta upp det i dag?

Skriv under organdonationskortet

Du kan fortfarande uttrycka ditt stöd genom att skriva under ett organdonationskort, men det är ännu viktigare att se till att din närmaste krets är medveten om dina önskemål.


Njur- och leverförbundet, Suomen Gallup, 2021

Om du vill kan du använda MittKanta för att uttrycka och registrera din donationsvilja. I din donationsvilja kan du tala om vilka organ eller vävnader du är villig att donera. Denna information vidarebefordras dock inte automatiskt till sjukvården.

Uppdaterad 7.3.2022