Gå till sidans innehåll

Komihåglista för närstående till en person som insjuknat plötsligt

Praktiska råd när en närstående insjuknat. Här hittar du en lista med råd som du kan ha nytta av.

 • Fråga gärna sjukhuspersonalen om din närståendes situation.

 • Delta i mån av möjlighet i vårddiskussioner eller mottagningsbesök.

 • Kontakta vid behov arbetsgivaren eller skolan om sjukledighet, skicka vidare nödvändiga intyg.

 • Ta reda på försäkringsbolagsuppgifterna för en närstående som skadats i en trafikolycka eller arbetsolycka och anmäl vid behov olyckan till arbetsgivaren.

 • Ta reda på om din närstående har en egen olycksfallsförsäkring för fritid

 • Spara dokument som rör olyckan, t.ex. läkarutlåtanden, beslut från FPA och beslut från försäkringsbolaget.

 • Be om en fullmakt från din närstående eller ett intyg från en läkare (om din närstående inte kan ge en fullmakt), som du kan använda för att uträtta ärenden på t.ex. banken, FPA eller försäkringsbolaget.

 • I en förändrad situation är olika känslor berättigade.

 • Förändringen påverkar hela familjen och den närmaste kretsen. Också barnens känslor behöver uppmärksammas och man kan berätta om situationen till barnen på ett åldersanpassat sätt.

 • Kom också ihåg att ta hand om din egen ork, sök hjälp för dig själv!

 • Du kan vid behov få stöd och information om social trygghet och tjänster till exempel från en socialarbetare på sjukhuset.

 • Vid behov upprättas en rehabiliteringsplan inom hälso- och sjukvården som stöd för rehabiliteringen, mer information fås till exempel från en rehabiliteringshandledare.

 • Rehabiliteringen är en individuell och ofta tidskrävande process.

Uppdaterad 10.3.2021