Gå till sidans innehåll

En levande donator kan donera en njure

En frisk människa kan donera sin ena njure för behandling av en närståendes sjukdom om det inte finns något annat lika effektivt sätt att behandla sjukdomen än genom en organtransplantation.

Barnets händer håller i en vuxen persons hand med kanyl.

Njurdonation bygger alltid på frivillighet och en stark vilja att agera som donator. Njurdonatorn kan vara en anhörig till patienten, vanligtvis en syster eller bror, mor eller far. En make/maka, annan släkting eller närstående, till och med en vän, kan också vara donator. Njurdonatorn måste vara myndig, frisk och fri från långvariga sjukdomar och läkemedelsbehandlingar. Njurarnas struktur och funktion bör vara normal. Lämpligheten hos den donator som är aktuell för en njurdonation kontrolleras på sjukhuset i ditt område. Om du funderar på att donera en njure till en närstående, kontakta njurläkaren på ditt centralsjukhus.

Uppdaterad 22.6.2022