Gå till sidans innehåll

Organtransplantationer räddar liv

För många innebär en organtransplantation ett nytt liv. Den medicinska behandlingen har utvecklats, men ibland behövs reservdelar.

Modern medicin har länge kunnat behandla sjukdomar som degenererar människans vitala funktioner med läkemedel och maskiner. Ibland kan dock den enda livräddande behandlingen vid långt framskriden organsvikt vara en organtransplantation. Organtransplantationer har blivit en del av de etablerade vårdpraxisen. Syftet är att se till att alla patienter som behöver en organtransplantation får den i rätt tid och på ett jämlikt sätt.

Organtransplantation i Finland – Över 50 år av organtransplantationer

  • Njurtransplantationer: utförda sedan 1964 > cirka 250 per år

  • Levertransplantationer: utförda sedan 1982 > cirka 70 per år

  • Hjärttransplantationer: utförda sedan 1985 > cirka 25–30 per år

  • Lungtransplantationer: utförda sedan 1990 > cirka 20 per år

  • Hjärt- och lungtransplantationer: utförda sedan 1988 > inte årligen, enstaka

  • Tarmtransplantationer: utförda sedan 2009 > inte årligen, några enstaka totalt

  • Bukspottkörtel-njurtransplantationer: utförda sedan 2010 > cirka 25 per år

Resultaten av organtransplantationer i Finland är mycket goda, även med internationella mått mätt. Mellan 85 procent och 95 procent av de transplanterade organen fungerar efter ett år och mer än 80 procent efter fem år. Majoriteten av transplantationspatienterna upplever ett förbättrat fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och vissa kan återgå till arbetslivet. Organtransplantation är en kostnadseffektiv behandling. Njurtransplantation sparar samhället mer än 800 000 euro jämfört med dialysbehandling

Den fortsatta bristen på lämpliga organ är den största utmaningen för organtransplantationsverksamheten. I Finland väntar hela tiden cirka 450 personer på en organtransplantation. Nästan alla organtransplantationer kommer från hjärndöda donatorer. Njurtransplantationer kan också utföras från en levande donator, och en ökning av antalet sådana transplantationer skulle minska väntetiden för en njurtransplantation, som har ökat under de senaste åren. Alla transplantationer i Finland centraliseras till Helsingfors universitetssjukhus.

För att organtransplantationer ska fungera väl måste hela kedjan av organdonation och transplantation och det tvärvetenskapliga samarbetet fungera sömlöst. Baserat på förslaget från den expertgrupp som inrättats av social- och hälsoministeriet har en nationell handlingsplan för organdonation och transplantation utarbetats för 2015–2018. Samtidigt inrättades en nationell styrgrupp för organdonation för att utveckla, vägleda och följa upp verksamheten.

Uppdaterad 15.8.2018