Gå till sidans innehåll

Att bli sjuk väcker många slags känslor

När man blir sjuk rubbas balansen i livet. I en förändrad situation är det viktigt att vara tolerant och ge sig själv tid.

Att plötsligt bli sjuk eller få en funktionsnedsättning kan orsaka många olika slags känslomässiga reaktioner, såsom osäkerhet, rädsla, ilska eller skuldkänslor. Många upplever också förvirring, frustration och nedstämdhet. Dessa är normala och lämpliga reaktioner på sjukdom och en förändrad livssituation. Att hantera en kris kräver mycket krafter, men det går också att utveckla och öva upp förmågan att hantera kriser.

Situationen kan vara förknippad med en rad olika känslor: en önskan att förneka det som hänt, känslor av övergivenhet, osäkerhet, obetydlighet, ångest, skuldkänslor och till och med ilska. Kroppen kan också reagera på sorg: man får huvudvärk och magsymtom, minnesluckor, trötthet, muskelstelhet och symtom på panikångest.

Känslorna och tankarna kommer ofta i vågor, vissa dagar är svårare än andra. Så småningom brukar känslorna börja jämnas ut och det är lättare att leva med dem. Ibland kan sorgen bli långvarig eller övergå i depression. I synnerhet då kan utomståendes hjälp vara till nytta. Viktigare än den tid som har gått är att det finns utrymme för och möjlighet att bearbeta känslorna.

Hur kan man anpassa sig till en sjukdom?

Det tar länge att anpassa sig till en sjukdom som inte kan elimineras eller behandlas. Att möta en sjukdom hos sig själv eller en närstående kräver stor anpassningsförmåga av alla. Förmågan att anpassa sig till en förändrad situation, förmågan att förutse framtida händelser och problemlösningsförmåga hjälper till i svåra situationer. Det finns ingen tidsgräns för anpassningen och den är alltid individuell. Det viktiga är bra information: hur man tar hand om sig själv och vad man ska göra.

Uppdaterad 10.3.2021