Gå till sidans innehåll

Att minnas kräver många hjärnfunktioner

Minnet är förmågan att lagra och återkalla saker som man har upplevt och lärt sig. Funktionsstörningar i andra kognitiva funktioner påverkar också minnet.

Minnets funktion kan delas in i olika stadier: 1) mottagning av information (memorering), 2) lagring i minnet och 3) återkallande av information. Vid minnesstörningar kan problemet vara i något av dessa stadier.

Minnet fungerar inte isolerat från andra hjärnfunktioner, utan är beroende av ett brett spektrum av kognitiva eller informationsbearbetande funktioner. Många typer av kognitiva störningar kan alltså också orsaka osäkert minne. Förutom minne omfattar kognitiva funktioner t.ex

  • uppmärksamhet, dvs. förmågan att rikta uppmärksamheten på ett visst sätt

  • tal- och språkfunktioner

  • problemlösningsförmåga

  • perception av riktningar och avstånd

  • exekutiva funktioner, dvs. förmågan att reglera sina handlingar och känslomässiga reaktioner i förhållande till situationen.

Uppdaterad 23.1.2023