Gå till sidans innehåll

Hur behandlas läkemedelsinducerad huvudvärk?

Behandlingen av läkemedelsutlöst huvudvärk grundar sig på att minska på överanvändningen av smärtstillande läkemedel eller sluta använda dem helt. Genom att följa de säkra gränserna för läkemedel förhindrar man att en läkemedelsutlöst huvudvärk utvecklas och återkommer.

Det är viktigt att förebygga läkemedelsinducerad huvudvärk

För att förebygga läkemedelsutlöst huvudvärk är det viktigt att känna till de säkra gränserna för anfallsläkemedel. Målstyrda läkemedel mot migrän (triptaner) och starka smärtstillande läkemedel (såsom tramadol och kombinationsprodukter med kodein) utsätter för läkemedelsutlöst huvudvärk till en högre grad än enbart antiinflammatoriska läkemedel.

  • Triptaner och kombinationsläkemedel bör användas högst nio dagar per månad.

  • Om endast antiinflammatoriska läkemedel som ibuprofen, ketoprofen eller naprometin och paracetamol används är den säkra gränsen mindre än 15 dagar per månad.

  • Om man använder både antiinflammatoriska läkemedel och triptaner, vilket de flesta migränpatienter gör, är den säkra gränsen totalt nio dagar per månad.

En huvudvärksdagbok är ett bra verktyg för att följa med användningen av anfallsläkemedel

Utan den är det svårt att bedöma hur de används. Huvudvärksdagboken hjälper dig också att se hur din huvudvärk minskar och lindras om du lyckas minska på din överanvändning av smärtstillande läkemedel och triptaner.

Behandlingen av läkemedelsutlöst huvudvärk grundar sig på läkemedelsavvänjning.

När uppsöka läkare?

Om din huvudvärk stör ditt liv, du ofta får huvudvärksanfall, du tar mycket smärtstillande läkemedel och egenvård av smärtan och minskning av din användning av smärtstillande läkemedel inte lyckas, bör du uppsöka läkare. En huvudvärk som tydligt har ändrat karaktär är också en anledning att söka bedömning av en läkare. Vid läkemedelsutlöst huvudvärk kommer ni tillsammans med läkaren att utarbeta en plan för att minska användningen av smärtstillande läkemedel eller triptaner och bedöma behovet av huvudvärksförebyggande medicinering.

Uppdaterad 22.2.2022