Gå till sidans innehåll

Information om progressiva demenssjukdomar

Minnessymtom och symtom i informationsbearbetningen kan orsakas av en progressiv demenssjukdom.

Bilden nedan visar förekomsten av demenssjukdomar i ett cirkeldiagram. Den vanligaste av de progressiva demenssjukdomarna är Alzheimers sjukdom (AT, gul; 65–70 % av diagnostiserade demenssjukdomar). De näst vanligaste är blodkärlsrelaterad demens (AVM, röd; 15–20 %), Lewykroppsdemens (LT, blå; 10–15 %) och frontotemporal demens (FTLD, svart; 10–15 %). Ibland kan minnessymtom och symtom i informationsbearbetningen orsakas av flera progressiva demenssjukdomar samtidigt. På bilden illustreras denna situation med orange (samtidig Alzheimers sjukdom och blodkärlsrelaterad demens) och grön (samtidig Alzheimers sjukdom och Lewykroppsdemens).

På följande sidor hittar du information om orsaker, symtom, behandling och andra kännetecken för progressiva demenssjukdomar.

Uppdaterad 23.1.2023