Gå till sidans innehåll

Epilepsi efter en cirkulationsstörning i hjärnan

Vissa personer som har haft en stroke får epileptiska anfall och ungefär en tredjedel av dem utvecklar epilepsi. Anfallen förebyggs med epilepsiläkemedel

Vissa personer som har haft en stroke får epileptiska anfall efter insjuknandet. En tredjedel av de personer som får ett sådant anfall utvecklar epilepsi, som beror på ett ärr i hjärnan som orsakats av cirkulationsstörningen. Under en 10-års period utvecklas epilepsi hos 5–30 procent av personer som har haft en stroke, beroende på typen av stroke och ärrets placering. Anfallen börjar dock vanligtvis inom 6 månader till 2 år efter stroken.

Vanliga symtom på ett epilepsianfall efter en stroke är okontrollerade ryckningar och/eller kramper i en (ofta förlamad) arm och/eller ett ben samt en sänkt medvetandegrad. Anfallet kan leda till ett anfall med medvetslöshet och kramper (tonisk-kloniska anfall). Svårigheter att producera tal och förvirring är också vanliga symtom på ett anfall. 

Efter det första epileptiska anfallet måste en bilddiagnostisk undersökning av hjärnan utföras för att utesluta ett återfall av stroke eller om det finns någon annan orsak. I de flesta fall inleds behandling med epilepsiläkemedel för att förebygga anfall. I samband med ett epilepsianfall ska du därför ringa larmcentralen eller uppsöka jouren för bedömning. 

Uppdaterad 4.9.2023