Gå till sidans innehåll

Närståendevård av demenssjuk person

Med närståendevård avses en situation där en närstående är den huvudsakliga vårdgivaren för den sjuka personen i hemmet och vardagen. 

Stöd för närståendevård är ett paket med tjänster som omfattar tjänster för både dig som närståendevårdare och din anhöriga som får närståendevård. Stödet för närståendevård täcker de nödvändiga tjänster som tillhandahålls din närstående som får närståendevård, det vårdarvode du får som närståendevårdare, den ledighet du har rätt till och de tjänster som stöder närståendevården.

Som en del av tjänsterna för att stödja din roll som närståendevårdare måste du vid behov få coachning och utbildning för din vårdande roll. Du måste också få tillgång till välfärds- och hälsokontroller, sociala tjänster och hälsovård för att stödja ditt välbefinnande och vårdansvar. Du måste också ha 2–3 lediga dagar per kalendermånad. Antalet beror på hur intensiv vården är, dvs. om du är bunden till vård kontinuerligt och dygnet runt eller kontinuerligt på daglig basis. Kommunen måste organisera vård för din närstående under din ledighet. Stödet för närståendevård omfattar även ett ekonomiskt vårdarvode som betalas ut till dig, vars exakta belopp beror på vårdens bindande karaktär och intensitet. Det finns skillnader i vårdarvodets storlek och utbetalningskategorier mellan olika kommuner.

Ett formellt avtal om närståendevård upprättas med vårdmottagarens hemkommun.

Uppdaterad 23.1.2023