Gå till sidans innehåll

Läkemedel vid huvudvärksanfall

Huvudvärksanfall kan behandlas med antiinflammatoriska läkemedel eller paracetamol, medan migrän eller klusterhuvudvärk också kan behandlas med receptbelagda triptaner.

Om huvudvärken förekommer sällan, högst en gång i veckan, kan man lugnt använda anfallsläkemedel.

Alla läkemedel kan dock ge biverkningar om de används för mycket. Antiinflammatoriska läkemedel kan orsaka magirritation, utsätta för blödningar och skada njurarna. Paracetamol kan å sin sida belasta levern.

Regelbunden användning av antiinflammatoriska läkemedel och triptaner i mer än tre månader innebär en risk för läkemedelsutlöst huvudvärk. För att undvika denna risk bör användningen av antiinflammatoriska läkemedel och paracetamol begränsas till mindre än 15 dagar per månad. Användningen av triptaner (målstyrt läkemedel mot migrän) och kombinationsläkemedel med kodein och koffein samt tramadol bör begränsas till mindre än 10 dagar per månad. När mer än en produkt används för att behandla huvudvärk, bör samtidig användning begränsas ytterligare till mindre än 10 dagar per månad.

Antiinflammatoriska läkemedel (t.ex. ibuprofen, ketoprofen, naprometin) eller paracetamol används för att behandla spänningshuvudvärk. Om antiinflammatoriska läkemedel tas i mer än tre månader under 15 dagar per månad eller mer, finns det risk för att läkemedelsutlöst huvudvärk utvecklas. I detta fall är det lämpligt att börja med förebyggande medicinering (t.ex. amitriptylin) istället för anfallsläkemedel.

Det lönar sig att uppmärksamma icke-farmakologiska behandlingar. Regelbunden gymträning eller annan kroppsvård är en viktig förebyggande åtgärd och en del av behandlingen. Tänk på ergonomin och hållningen när du använder datorer och smarta enheter, men också när du går och sitter. Vid behov kan du be din fysioterapeut om en bedömning och vägledning.

Antiinflammatoriska läkemedel (t.ex. ibuprofen, ketoprofen, naprometin) eller paracetamol används för att behandla migränanfall. De doser som krävs är vanligtvis högre än för spänningshuvudvärk (t.ex. ibuprofen 800–1200 mg). Det lönar sig att diskutera den lämpliga dosen med läkaren.

Om antiinflammatoriska läkemedel eller paracetamol inte hjälper rekommenderas receptbelagda målstyrda läkemedel mot migrän som kallas triptaner (sumatriptan, eletriptan, zolmitriptan, frovatriptan, almotriptan, rizatriptan eller naratriptan), antingen ensamma eller i kombination med antiinflammatoriska läkemedel eller paracetamol. Att kombinera det med ett läkemedel mot illamående (t.ex. metoklopramid) kan hjälpa till att ta upp läkemedlet. Triptaner doseras antingen som tabletter (alla triptanpreparat), nässpray (zolmitriptan eller sumatriptan) eller injektioner (sumatriptan). Effekten av anfallsläkemedel är individuell.

Målet är att behandla ett migränanfall så snabbt som möjligt, eftersom läkemedlen är mer effektiva i de tidiga stadierna av anfallet. Om ett migränanfall föregås av aurasymtom (t.ex. synrubbning med ett sicksack-mönster som utvidgas) bör man vänta med att ta triptan tills symtomet har gått över och de första tecknen på migränhuvudvärk uppträder. Antiinflammatoriska läkemedel kan också tas under aurasymtom.

Användning av starkare smärtstillande läkemedel som tramadol eller kombinationspreparat med kodein rekommenderas inte för behandling av huvudvärk, eftersom de lätt orsakar läkemedelsutlöst huvudvärk och beroende. Om de av någon anledning ändå används, bör användningen begränsas till högst nio dagar per månad. Starka opiater är kontraindicerade vid behandling av kronisk huvudvärk.

Liksom vid migrän används triptaner för att behandla anfall av klusterhuvudvärk (även kallad Hortons neuralgi). Vid klusterhuvudvärk är anfallen kortare än vid migrän, så triptaner används vanligtvis som nässpray (zolmitriptan eller sumatriptan) eller subkutana injektioner (sumatriptan). Även vid klusterhuvudvärk kan läkemedelsutlöst huvudvärk utvecklas vid överdriven användning av triptan. En säker gräns är mindre än 10 dagars användning av triptaner per månad. Överdriven användning av triptan kan minska syrgasens effektivitet vid anfallsbehandling.

Inandning av 100 procent syrgas har visat sig vara lika effektivt som användning av triptaner vid behandling av klusterhuvudvärk. Inandningen ska ske sittande och under 15 minuter åt gången. Medicinsk syrgas tillverkas och levereras från antingen AGA eller Woikoskis fabrik, dit läkaren ringer in ett telefonrecept. För syrgasinhalation rekommenderas att man köper särskilda Horton-masker (från AGA), t.ex. reservoarsyrgasmasken eller Demand-masken. Med en reservoarsyrgasmask är syrgasflödet inställt på 15 l/min. Med en Demand-mask används inte flödeshastigheten, utan 100 procent syre andas in genom din egen kraftfulla inandning. Det lönar sig att skaffa en syrgasflaska och mask hem och försöka behandla anfall av klusterhuvudvärk flera gånger innan man utvärderar effektiviteten. En bra respons är 30–50 procent smärtlindring. Du kan också få 100 procent syrgasbehandling på akutmottagningen på ett sjukhus eller en hälsocentral för behandling av ett anfall av klusterhuvudvärk. Syrgasmaskerna på jouren är i allmänhet inte lika täta som de speciella Horton-maskerna.

Uppdaterad 7.1.2022