Gå till sidans innehåll

Klassifikation av hjärntumörer

Man försöker få representativa prover av alla hjärntumörer för en histologisk undersökning utförd av en neuropatolog.

Neuropatologen undersöker proverna i mikroskop och med olika vävnadsfärger och lämnar ett utlåtande. Det första preliminära utlåtandet, som kallas fryssnittet, erhålls redan under operationen. Den histologiska undersökningen (PAD) blir klar inom några dagar.

Klassifikation av tumörer

Patologen namnger tumören och graderar den från ett till fyra (grad, dvs. gradus, G1-4), vilket ger en grov uppfattning om malignitet, tillväxthastighet och prognos.

Grad 1 (Gradus 1)

Grad 1 omfattar godartade och långsamt växande tumörer vars gräns mot hjärnvävnaden är så exakt att ett fullständigt avlägsnande vanligtvis är den kurativa behandlingen. På sin höjd tynger de ner eller flyttar hjärnvävnad, men de växer inte in i hjärnvävnadens celler. De vanligaste tumörerna i denna grupp är meningeom, akustikusneurinom och hypofysadenom.

Grad 2–4 (Gradus 2–4)

Grad 2–4 innehåller tumörer som tränger sig in i hjärnvävnaden. Att avlägsna en sådan tumör är vanligtvis inte en kurativ behandling, eftersom operationen ofta är ofullständig just på grund av att tumörens gränser är oklara. Gliomen, dvs. tumörer i hjärnans stödjevävnad, utgör majoriteten av dessa. Hjärntumörer kännetecknas av att de inte sprider sig utanför det centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg).

Uppdaterad 3.8.2021