Gå till sidans innehåll

Vad är en venös blodpropp i hjärnan, det vill säga sinustrombos?

När en ven i hjärnan blockeras kallas det venös blodpropp i hjärnan, det vill säga sinustrombos.

Sinustrombos är en relativt sällsynt form av hjärninfarkt – oftast uppstår en blodpropp i en hjärnartär. Sinustrombos är vanligast hos personer mellan 20 och 50 år, och tre av fyra vuxna som insjuknar är kvinnor. Sinustrombos förekommer också hos barn.  

Detta är en sällsynt sjukdom: I Finland insjuknar årligen omkring 70–80 personer i sinustrombos. Vid sinustrombos förhindrar en propp i hjärnans vener blodcirkulationen. Ofta störs också avlägsnandet av hjärn-ryggmärgsvätska via venerna. Hos hälften av personerna med sinustrombos skadas hjärnan eftersom cirkulationsstörningen som orsakas av proppen leder till en blodstockning och svullnad i hjärnan. En ruptur i de små blodkärlen kan också leda till en hjärnblödning. Svårighetsgraden av sinustrombos varierar kraftigt från person till person. 

Om du har haft sinustrombos har du förmodligen många frågor. Vilka är orsakerna till och konsekvenserna av sjukdomen? Vilka behandlingar finns det? Du kan hitta information i denna guide, vars ursprungliga version skrevs av nederländska experter på sinustrombos. Den finskspråkiga versionen har tagits fram av neurologiska kliniken vid HUS Helsingfors universitetssjukhus. 

Uppdaterad 11.9.2023