Gå till sidans innehåll

Sömnens inverkan på risken för demenssjukdom

En mycket viktig faktor för hjärnhälsan är en regelbunden och tillräcklig sömn. Sambandet mellan sömn och demenssjukdomar är komplext, och forskningsdata i området ökar ständigt.

Sömnstörningar, såsom svårigheter att somna och nattliga uppvaknanden, är vanliga i alla åldrar, men ökar markant med stigande ålder. Demenssjukdomar stör hjärnans sömnregleringssystem och sömnen blir ofta störd. Sömnkvaliteten kan försämras under flera år innan demenssjukdomen börjar. Forskningsdata tyder på att långvarig sömnbrist också kan exponera för en demenssjukdom.

Hjärnan renas medan du sover

Hjärnans reningssystem, det glymfatiska kretsloppet, är särskilt aktivt under djup sömn. Under djup sömn utvidgas det intercellulära utrymmet mellan nervcellerna i hjärnan, vilket gör att slaggämnen avlägsnas snabbare och mer effektivt från hjärnan. Detta förbättrar elimineringen av ett protein som kallas ß-amyloid, som förknippas med Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Det glymfatiska systemet är som en tvättmaskin som avlägsnar skadliga ämnen från hjärnan. Sömnbrist kan minska mängden djup sömn, vilket försämrar funktionen hos detta reningssystem och kan till exempel leda till en ansamling av ß-amyloid i hjärnan. Å andra sidan kan brister i sömnmängd och sömnkvalitet leda till utvecklingen av en låggradig inflammation i kroppen, vilket också har visat sig ackumulera ß-amyloid i hjärnan.

Minnet fungerar dåligt när man är trött

De högre hjärnfunktionerna, som minnet och planeringen, kräver samtidig interaktion mellan flera hjärnregioner, vilket gör dem komplexa för hjärnan att utföra. Därför kan sömnbrist lätt försämra minnet och slutledningsförmågan, även i friska hjärnor. Alla vet att det är svårt att komma ihåg ord och namn när man är trött. Detta är inte ett tecken på förestående demenssjukdom, utan kommer att korrigeras med tillräcklig sömn.

Sömn och sömnproblem är en del av diagnosen av minnesstörningar

Om sömnen störs eller inte är uppfriskande bör den bakomliggande orsaken hittas. Ibland ligger till exempel sömnapné bakom minnessymtomen. Sömnapné misstänks ofta på grund av snarkning eller observerade andningsuppehåll.

Tillfällig sömnlöshet är en del av livet. Tillfällig användning av sömnmedel kan hjälpa dig genom en svår fas, men sömnmedel är inte en bra långsiktig lösning för hjärnan. Vissa läkemedel som används mot sömnlöshet, t.ex. bensodiazepiner (lugnande läkemedel) och amitriptylin, kan också tillfälligt försämra minnet.

En god natts sömn är något att värna om i alla åldrar. Det viktigaste för din hjärna och ditt minne är att få tillräckligt med sömn regelbundet.

Uppdaterad 23.1.2023