Gå till sidans innehåll

Lindring av problem förknippade med minnet och hanteringen av information

Den som har MS kan upptäcka symtom som är förknippade med minnet och hanteringen av information.

Ibland förekommer det lindriga problem med minnet och tankeförmågan vid MS. Sådana problem är till exempel koncentrationssvårigheter och att man tappar ord. Förmågan att identifiera dessa symtom är bra hos MS-patienter.

Hur kan jag själv påverka symtomen?

  • jag försöker sova tillräckligt, dessa symtom blir tydligare när man är trött

  • gör en sak åt gången

  • håll pauser under dagen

Det är ofta motiverat att göra en neuropsykologisk undersökning som kartlägger tanke- och minnesfunktionerna om patienten upplever att de kognitiva symtomen påverkar arbets- och funktionsförmågan. Genom undersökningen kan man hitta de egna styrkorna och identifiera eventuella svagheter utgående från vilka man kan anpassa arbetsförhållandena eller ordna neuropsykologisk rehabilitering.

Uppdaterad 11.3.2022